„Sparti technologijų pažanga, pavyzdžiui dirbtinis intelektas (DI), mašininis mokymasis, didieji duomenys, lustų inžinerija ir finansų technologijos, skatina stojančiuosius rinktis šių krypčių studijų programas. Specialistų, baigusių šias studijas, paklausa itin didelė, o karjeros galimybės – plačios“, – pastebi doc. dr. Laura Stasiulienė akcentuodama, jog vietų magistrantūros studijose dar yra.

Naujų kompetencijų ugdymas

Magistrantūros studijos vilioja studentus ne tik geresnėmis įsidarbinimo galimybėmis, aukštesnėmis pareigomis, bet ir didesniu atlyginimu. Remiantis 2022 metų statistikos duomenis, magistro studijas baigę absolventai uždirba apie 30 proc. daugiau.

„KTU siekiame ugdyti studentų kompetencijas, reikalingas įvairių ateities iššūkių sprendimui. Didelis dėmesys skiriamas kritiniam mąstymui, savarankiškumui, analitinių ir tyrimo įgūdžių, lyderystės, komunikacijos, darbo komandose kompetencijų ugdymui. Tai yra tos kompetencijos, dėl kurių absolventams tampa lengviau gauti norimas pozicijas“, – teigia doc. dr. L. Stasiulienė.

Net 26-iose KTU magistrantūros studijų programose taikomas MA+ kompetencijų modelis, sudarantis sąlygas kiekvienam studentui individualizuoti studijas. Studentai gali rinktis tarp krypties ar tarpkryčio eksperto kelių ir stiprinti kompetencijas pagrindinėje arba kitoje srityje. Beje, šiais metais KTU pasiūlys naują MA+ kompetenciją „Iššūkiais grįstos inovacijos“.

„Tarpkryptės kompetencijos itin svarbios sprendžiant realaus pasaulio iššūkius, gebėjimą prisitaikyti prie įvairios darbo aplinkos ir gebėjimą bendradarbiauti tarp skirtingų disciplinų“, – pabrėžia doc. dr. L. Stasiulienė. 

Taip pat universiteto magistrantūros studentai skirtingų sričių gebėjimus gali lavinti įvairių ugdymo programų pagalba. Viena iš jų – „GIFTed masters“, orientuota į motyvuotų studentų lyderystės gebėjimų ugdymą. 

„Šios programos studentai per įvairialypes patirtis – seminarus, mokymus, įgūdžių treniruotes, iššūkius ir individualias konsultacijas, analizuoja asmeninio ugdymo, organizacinių gebėjimų ir komandos valdymo temas“, – priduria Studijų departamento vadovė.

Tarptautiškumo galimybės

KTU magistrantūros studijų programos siūlo ne tik galimybę gauti aukštąjį išsilavinimą, bet ir prisijungti prie tarptautinės akademinės bendruomenės, kuri skatina inovacijas ir padeda spręsti realias pasaulio problemas. Studentai, siekiantys išnaudoti visas teikiamas magistrantūros studijų galimybes, gali prisijungti prie Europos inovatyvių universitetų konsorciumo(angl. „European Consortium of Innovative Universities (ECIU))“ veiklos.

„ECIU veikloje dalyvauja trylika Europos universitetų ir siūlo kokybiškus, aktualius ir realias pasaulio problemas sprendžiančius mokymosi kelius. Baigęs iššūkį ar mikromodulį, studentas gauna skaitmeninį mikrokredencialą, kurį gali išsisaugoti skaitmeninėje piniginėje ir pagal poreikį pateikti darbdaviui, įrodydamas mokymosi metu įgytą kompetenciją“, – sako doc. dr. L. Stasiulienė.

Kompetencijas ugdančios programos itin vertingos, siekiant išplėsti savo žinias ir įgūdžius įvairiose srityse. Tad nuo šiandien iki liepos 22 dienos visi nespėję ar svarstantys studijuoti magistrantūroje gali teikti paraiškas antrajame etape į KTU 54 antrosios pakopos (magistrantūros studijų) programas. Valstybės finansuojamų vietų dar liko visose studijų krypčių grupėse.

Kaip teigia doc. dr. L. Stasiulienė, stojamąjį konkursinį balą sudaro 90 proc. pirmosios pakopos studijų įvertinimų svertinis vidurkis ir 10 proc. motyvacijos įvertinimas – pokalbis arba laiškas.

„Prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už mokslo ar meno veiklos pasiekimus, darbo patirtį pagal studijų programą, dalines studijas užsienyje, baigtą akademinę talentų ugdymo programą, diplomą su pagyrimu“, – akcentuoja doc. dr. L. Stasiulienė.

Informacija apie prašymų studijuoti pildymą

Prašymai dalyvauti antrajame priėmimo etape priimami internetu, KTU priėmimo į magistrantūros studijas informacinėje sistemoje (MPIS) iki liepos 22 d., 12.00 val. Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką galima rasti čia.