Daugiau informacijos apie LKKŽ.

Organizatorius ir vykdytojas – Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA), socialinis partneris – Lietuvos sporto universitetas (LSU).

Kviečiami dalyvauti 11–12 klasių moksleiviai.

Stojant į aukštąsias mokyklas, kurios turi sporto krypties studijų programas (fizinis ugdymas ir sportas, treniravimo sistemos ir kt.), už LKKŽ gaunami balai įtraukiami į sporto pasiekimų vertinimą.

Norėdamas dalyvauti renginyje mokinys turi:

  • Užsiregistruoti čia.
  • Atsinešti mokinio sveikatos pažymėjimą Nr. 027-1/a arba sportuojančio asmens sveikatos tikrinimo medicinos pažymą Nr. 068/a.
  • Atsinešti užpildytą Dalyvio_kortele_LKKZ (A4).pdf (pildyti didžiosiomis raidėmis).

Dokumentų pateikimas – nuo 9.00 iki 9.50 val. varžybų vietoje.

Esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 pandemijos LKKMA ir LSU laikysis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo išleisto sprendimo nuostatų ir rekomendacijų dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių būtinų organizavimo sąlygų.

Dalyviai, registruodamiesi į renginį, sutinka, kad jų asmens duomenys būtų naudojami renginio administravimo tikslu.

Kontaktinis asmuo – Laima Trinkūnienė
El. paštas trinkuniene.l@gmail.com
Tel. 8 616 00219