Studentų idėjos – realiems lietuviškiems atvejams

Studentų profesinės praktikos atnaujinimo projekte, kurį finansavo ES, o įgyvendinti padėjo VšĮ „Žinių ekonomikos forumas“, dalyvavo plačiai žinomos organizacijos – VĮ „Kauno oro uostas“, VŠĮ „Hanza Kaunas 2011“, UAB „ACME Europe“, Nacionalinis Kauno dramos teatras ir AB „Swedbank“.

Kauno oro uosto atvejį analizavusios studentų grupės gilinosi į tai, kaip suderinti Kauno ir Vilniaus oro uostų strategijas. Ieškojusiems būdų, kaip padidinti Kauno oro uosto konkurencingumą, studentams buvo įdomu analizuoti tokią įmonę, kuri „šalia, visiems žinoma, su kuria kiekvienas susiduria“. Todėl pasak jų, projektas išties įtraukė, nes leido realiai panaudoti skirtingų studijų programose – ekonomikos ir vadybos – įgytas žinias ir patirtis.

Kelios studentų grupės analizavo UAB „ACME Europe“ veiklą: tyrė galimą naują įmonės rinką ir kūrė iniciatyvas, kuriomis siekiama perpozicionuoti prekės ženklą.

Kultūros vadybos studentų komandos analizavo Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Studentai pateikė kūrybinių projektų idėjų, susijusių su teatro spektaklių skaitmeninimu ir pardavimu. Teatro administracijai buvo pristatyta reklaminės kampanijos „Negesk iš vidaus“ koncepcija ir pasiūlymai, kaip į neformalią teatro programą pritraukti Kaune pagal Erasmus programą studijuojančių studentų iš kitų šalių.

Verslininkai noriai prisidės prie mokomosios bazės kūrimo

Praktikantai džiaugiasi galimybe tiesiogiai bendradarbiauti su tiriamų įmonių vadovais, savo laiką ir energiją skyrusiais jų idėjų vystymui. Įmonių vadovų nuomone, didžiausias tokios praktikos privalumas – naudojami realūs lietuviški atvejai, o ne tiražuojamos užduotys, kurias analizuoja Harvardo universiteto studentai.

Kauno aerouosto direktorė Jūratė Baltrušaitytė sako, kad jai buvo ne tik įdomu, bet ir naudinga dalyvauti šiame projekte, nes šviesti jauną kartą ir skiepyti susidomėjimą aviacija – jos pilietinė pareiga. VU KHF praktikos modulio autorius ji giria už aktyvų darbą ir kokybiškas pastangas sukurti studentams įdomią mokomąją bazę, siekiant maksimaliai juos įtraukti ir sudominti tiriamais atvejais.

Naujasis praktikos modelis patiko jį išbandžiusiems studentams, kurie įgijo komandinio darbo, bendradarbiavimo, grupės dinamikos valdymo patirties. Praktikoje dalyvavusių organizacijų vadovai teigia, kad yra pasirengę ir ateityje bendradarbiauti tokiuose inovatyviuose projektuose.

„Kad tik daugiau tokių projektų būtų ateityje!“

Ekonomikos (finansų) studijų programos ketvirto kurso studentė Rūta Zinkevičiūtė teigia, kad dalyvauti projekte nusprendė dėl Olandijoje įgytos panašios patirties Erasmus mainų programos metu. „Mūsų pačių entuziazmas šiam projektui, sklandus komandinis darbas ir geranoriškas bendradarbiavimas su oro uosto vadovais ir VU KHF Projektų grupe buvo tie lemiantys faktoriai, dėl ko šis projektas tapo vienu įsimintiniausių dalykų per ketverius studijų metus,“ – pripažįsta Rūta. Jai antrina ir ekonomikos studijų programos 4 k. studentė Justina Marozaitė: „Pritaikėme teorines žinias praktikoje, bendraudami su įmonės (UAB „ACME“) vadovu, sukūrėme idėją ir stengėmės ją įgyvendinti, išplėtoti, paskaičiuoti kaštus“.

Kultūros vadybą studijuojantis Justas Danauskas džiaugiasi, kad pavyko įrodyti, jog studentai sugeba net daugiau, nei iš jų buvo tikėtasi. Todėl jis dėkingas už galimybę atlikti naujo tipo praktiką Nacionaliniame Kauno dramos teatre ir realiai įgyvendinti savo idėjas – skleisti žinią šiuolaikiniam vartotojiškam žmogui, skatinant jį atsigręžti į kokybišką kultūrą ir tobulėti dvasiškai. „Nesugesk iš vidaus, kultūra – vaistas sielai“, – primenama videoklipe, kurį Justas sukūrė kartu su bendrakursiais  A. Gudeliauskaite, A. Muleronkaite, B. Bliuvaite, D. Adomaityte, D. Girniumi ir I. Milkintaite.

 „Naujo modelio praktika suteikė galimybę ne tik pamatyti teatrą iš arčiau, bet ir prisidėti kuriant inovatyvų teatro įvaizdį. Labiausiai patiko tai, kad Kauno nacionalinio dramos teatro atstovai ne tik išklausė mūsų pasiūlymus, bet ir pritarė realiam idėjos įgyvendinimui teatre, ko mes nekantriai laukiame“, – praktikos rezultatais džiaugėsi kultūros vadybos ketvirtakursė Vesta Ribakovaitė.

Pasak Augustės Rumbutytės, tris metus universitete įvairias įmones studijavus iš antrinių šaltinių, buvo smagu sukauptas teorines žinias panaudoti praktiškai – pasiūlyti verslias idėjas organizacijų atstovams. „Toks praktikos modelis yra naudingas norintiems tobulėti, nebijantiems iššūkių“, – sako studentė.