vukhf partnerystes profesoreGarsiems praktikams – VU partnerystės profesoriaus ir docento statusas

Praktinius dalykus VU Kauno humanitarinio fakulteto studentams dėstys  VšĮ „Kauno bienalė“ direktorė dr. Virginija Vitkienė ir Vilmantas Marcinkevičius, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos projektų vadovas ir koordinatorius, tapę pirmaisiais partnerystės profesore ir docentu mūsų fakultete.

Meno vadybos magistrantūros programoje, kurią kuruoja Filosofijos ir kultūros studijų katedra, modulį „Menas, visuomenė, verslas“ kartu su prof. dr. Virginija Jurėniene dėstys projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ (2015-2022 m.)  http://kaunas2022.eu  vadovė Virginija Vitkienė, daugybės projektų organizatorė, kuratorė, meno vadovė. Menotyros mokslų daktarė V. Vitkienė – visuomenėje geriausiai žinoma kaip tarptautinės Kauno bienalės http://www.bienale.lt, kuri šiemet kasmetiniame UNESCO Kūrybingų miestų tinklo susitikime buvo atrinkta ir pristatyta kaip pavyzdinis, menininkų mobilumą ir partnerystes skatinantis renginys, vadovė. Jos mokslinių interesų sritys – šiuolaikinio meno teorijos, feministinis menas ir teorija, socialiai angažuotas menas, bendruomenių projektai, kuratorystės fenomenas ir strategijos. Būsimiesiems meno vadybos magistrams akademiniai užsiėmimai su partnerystės profesore dr. V. Vitkiene taps neįkainojamais, nes ši tarptautinio lygio profesionalė yra tikra idėjų generatorė, nuolat keliaujanti ir bendraujanti su ryškiausiais parodų kuratoriais, kūrėjais ir kritikais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Patyręs marketingo specialistas Vilmantas Marcinkevičius, Nacionalinės vartotojų konfederacijos viceprezidentas, atsakingas už ryšius su visuomene, dėstys „Prekės ženklo valdymą“ ir „Marketingo komunikacijų valdymą“ ir  studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba magistrantams. Jo patirtys ir profesinė veikla – įspūdingos: nuosavas verslas (reklamos agentūra) ir tarptautinė patirtis komunikacijos įmonėse Didžiojoje Britanijoje bei keli stambūs projektai  Lietuvos nacionalinėje vartotojų federacijoje, kur kūrė ir vadovavo: www.top-10.lt (pagal Kyoto protokolą sukurta ES klimato kaitos mažinimo programa, skatininanti gaminti ir vartoti energiškai efektyvius buitinius ir elektros prietaisus), www.vartotojuskundai.lt (kartu su Europos Komisija įgyvendintas bendras skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektas) ir http://vartotojuteises.lt/vav_sertifikavimas  www.vav.lt (verslo vertinimo sistema-sertifikavimas: „Vartotojams atsakingas verslas“/VAV).

partnerystes docentas marcinkeviciusVU partnerystės docento Vilmanto Marcinkevičiaus praktinių-verslo interesai  aprėpia kelias sritis: prekės ženklą ir jo valdymą (įgyvendinti projektai: „Prekės ženklo dizainas“ – MAXIMA prekės ženklo kūrimas ir įvedimas į Lietuvos ir Latvijos rinkas; kabelinio tinklo operatoriaus „C-gates“ prekės ženklo  įvaizdžio formavimas  ir produktų įvedimas  į  Lietuvos rinką; bendros Lietuvos ir Suomijos įmonės „Neste“  degalinių tinklo įvedimas į rinką, pardavimo skatinimo programos ir degalų prekės ženklo „Futura“ prekės ženklo  įvaizdžio formavimas  ir produktų skatinimo programa; Procter and Gamble, West, Goodyear, Dunlop, Visa Electron reklamos kampanijų bei prekės ženklų įvedimas į Lietuvos rinką), marketingo komunikaciją (parengta ir įgyvendinta daugiau kaip 30 reklaminių kampanijų), rinkos tyrimus (prekės ženklų ir logotipų – Procter and Gamble, Loreal ir kt. – analizė) bei produkto komercializavimą ir vizualinę komunikaciją (prekės ženklų pateikimas prekybos vietose ir prekės ženklų rinkoje vizualizavimas ir komercializavimas).

Partnerystės pareigybės – reikšmingas VU strategijos įgyvendinimo žingsnis

Pirmą kartą Lietuvoje partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybės įsteigtos Vilniaus universitete, siekiant suteikti tinkamą universitetinį statusą mokslinio darbo nevykdantiems specialistams. Labiausiai patyrę verslo, viešojo sektoriaus, IT ir kitų sričių ekspertai praktiniais įgūdžiais dalysis su esamais ir būsimais VU studentais.

Pasak VU rektoriaus prof. Artūro Žukausko, tokiu žingsniu perimama geroji stipriausių užsienio universitetų praktika, nes  partnerystės profesoriaus ir docento pareigybės studentams suteikia unikalią galimybę jau universiteto suole įgyti itin kokybiškų praktinių žinių. „Rengiant kai kurių specialybių studentus, pavyzdžiui, teisės, medicinos, žurnalistikos ar  informacinių technologijų, patarimai ir įgūdžiai, gaunami iš praktikų, būtini. Šios pareigybės darbo rinkos specialistams suteiks universitetinį prestižą, o studentai ne tik skaitys teorinius veikalus, bet ir susipažins su realia savo profesijos situacija. Tai padės Vilniaus universitetui įgyvendinti savo strategiją – stoti į vieną gretą su lyderiaujančiomis Europos aukštosiomis mokyklomis“, – sako rektorius.

Partnerystės profesoriais gali tapti aukščiausios kvalifikacijos verslo, meno, visuomenės, viešojo sektoriaus specialistai, dirbantys geriausiose tarptautinėse ar nacionalinėse įmonėse bei organizacijose. Kviečiami dėstyti privačiame ir viešame sektoriuose dirbantys asmenys turi ne mažesnę nei 10 metų darbo patirtį, mokslų daktaro laipsnį arba yra pasiekę išskirtinių profesinių laimėjimų. Meno srities atstovai privalo vykdyti kūrybinę veiklą, turėti meno daktaro laipsnį arba magistro laipsniui prilygstančią aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jų meninė ar pedagoginė veikla turi būti pelniusi tarptautinį arba aukštą nacionalinį pripažinimą.

Fakulteto administracija linki kūrybinės sėkmės pirmiesiems partnerystės dėstytojams ir tikisi, jog ši studijų proceso naujovė padės išpildyti vieną svarbiausių VU Kauno humanitarinio fakulteto studentų lūkesčių – dar studijų metu įgyti kuo daugiau praktinių įgūdžių ir kuo tikslingiau pasirengti profesinei karjerai.