Docentės dalyvavo doc. A. Mikalauskienės „Miestų ir regionų ekonomikos“ paskaitoje Ekonomikos ir vadybos studijų programos ketvirto kurso studentams. Paskaitos metu docentė Rumyana Zlateva supažindino studentus su gimtojo miesto Šumeno istorija, skaidrėse pristatė žymias istorines vietas bei vieną iš svarbiausių miesto objektų: Konstantin Preslavsky vardo universitetą, kuriame rengiami įvairių sričių bakalaurai ir magistrai. Paskaitos metu buvo aptarti kai kurių mūsų šalies  miestų panašumai ir skirtumai su Šumenu vertinant Bulgarijos ir Lietuvos miestų ekonomiką bei plėtros galimybes.

Susitikimas su Bulgarijos universiteto docentėmis buvo abipusiai naudingas, nes jo metu pasikeista kontaktais, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Bulgarijos studentai jau įsitraukė į mainų programų realizavimą ir kitą semestrą VU Kauno humanitariniame fakultete studijuos vienas magistrantas iš Šumeno Konstantin Preslavsky vardo universiteto. Studijuoti Bulgarijoje siūloma ir mūsų fakulteto studentams.

Didžiulį įspūdį spalio 10-12 dienomis fakultete viešėjusioms mokslininkėms paliko ekskursija po fakulteto ansamblį. Rumyana ir Korneliya liko sužavėtos Lietuva, gilų įspūdį joms paliko Kauno senamiestis, ypač senojo Vilniaus universiteto aplinka ir joje vyraujanti įkvepianti akademinė dvasia.