Bendradarbiavimas gerina studijų kokybę

„CSC Baltic“ atstovai jau 3 metus aktyviai skaito paskaitas, dalyvauja pirmos ir antros pakopos studentų baigiamųjų darbų gynimuose (CSC atstovai kviečiami dalyvauti gynimo komisijų pirmininkais ir yra įtraukti į studijų programų komitetus). VU KHF verslo informatikos specialybės studentams suteikiama galimybė atlikti mokomąją praktiką CSC kompanijoje, o tai atveria plačias profesines perspektyvas“, – partnerystės naudą atskleidžia VU KHF Informatikos katedros vedėjas doc. dr. Audrius Lopata. 2011 rugsėjo mėnesį tarp įmonės ir fakulteto pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, skirta pagerinti verslo ir finansų informatikos studijų programų kokybę, studijas dar labiau priartinti prie verslo sektoriaus.

Plačios perspektyvos studentams

VU KHF studentai vieni pirmųjų sužino apie potencialias darbo vietas, o fakultetą dažnai lankantys „CSC Baltic“ atstovai organizuoja motyvacinius bei kompetencijų ugdymo seminarus, rengia socialines akcijas, karjeros planavimo, socialinių įgūdžių ugdymo seminarus, kūrybines laboratorijas ir kitus studentams naudingus renginius.

Vos prieš kelias savaites savo praktiką šioje įmonėje pradėjusi VU KHF finansų informatiką studijuojanti Aistė Bendoraitytė tvirtina, jog tai viena iš unikalių jos kaip studentės patirčių. „Nuo pirmų dienų buvau įtraukta į įvairiausias užduotis ir projektus. Tokia veikla leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie kompanijos veiklos principus. Vadovas, nors ir labai užimtas, bet skiria man daug dėmesio, stengiasi, kad kuo daugiau išmokčiau ir susipažinčiau su kuo įvairesniais žmonėmis. Praktika CSC pranoksta mano lūkesčius, jau dabar galiu teigti, kad per šiuos 3 mėnesius įgysiu nemažai patirties“, – pirmaisiais įspūdžiais apie praktiką tarptautinėje įmonėje dalinasi studentė.

Į fakultetą miela sugrįžti

Fakultetą su „CSC Baltic“ sieja ne tik glaudus bendradarbiavimas ir nuolatinis dialogas su studentais. Baigusi studijas prie „CSC Baltic“ kolektyvo prisijunge verslo informatikos absolventė dr. Jovita Nenortaitė. Programų vadovė tvirtina, kad sugrįžti į fakultetą jai visada miela, nes čia esanti aura yra ypatinga. „Nebūsiu labai originali sakydama, kad studijos yra pats šviesiausias ir šilčiausias atsiminimas. Fakultetas, kuriame mokiausi, ypatingas ir tuo, kad apima sritis, dažnai įsivaizduojamas kaip nesutaikomas priešybes: „tiksliukai“, verslininkai ir filologai greičiausia nėra labai geros nuomonės vieni apie kitus, bet mūsų laukė mokslai, kurie turėjo šias priešybes suderinti ir, tikėtina, perteikti geriausias kiekvienos disciplinos savybes. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai pavyko puikiai“, – fakulteto unikalumu džiaugiasi specialistė.

VU KHF tarpdiscipliniškumas ir net trijų mokslo sričių įvairovė, pasak J. Nenortaitės, atnešė neabejotiną naudą, nes be pagrindinių studijų buvo suteikiamos galimybės plėsti akiratį studijuojant papildomas disciplinas. „Mes buvome skatinami domėtis vadyba, marketingu, literatūra, kinu, ir kita vertus, galėjome išvengti skraidžiojimo padebesiais, nes teko mokytis skaičiuoti litus ir laiką, suprasti ekonomiką, informatiką ir politiką. Paprastai sakant, mes išmokome būti smalsiais ir praktiškais tuo pat metu ir tai buvo didžiulė dovana, kurią gavome iš dėstytojų ir fakulteto aplinkos“, – šviesiais prisiminimais apie studijas dalinasi VU KHF absolventė.

„CSC Baltic“ projektų vadovo pareigas einantis Šarūnas Dargelis įsitikinęs, jog jo pasirinktos VU KHF Verslo informatikos studijos padėjo įgyti reikialų profesinių įgūdžių siekiant karjeros ir mokslo aukštumų. „Integrali informatikos studijų programa suteikia naujausių žinių organizacijų informacinės architektūros, verslo informacijos sistemų modeliavimo bei kitose verslo ir informatikos srityse, kurios neatsiejamos nuo šiuolaikinio verslo raidos“, – VU KHF doktorantas Š. Dargelis.