Humanitariniame fakultete – socialinių, humanitarinių ir fizinių mokslų santaka

Nesuklyskite, VU Kauno humanitarinis fakultetas neapsiriboja vien humanitariniais mokslais. Čia studentai gilinasi net į trijų mokslo sričių problematiką. Jau 49 metus ne tik geografinėje, bet ir humanitarinių, socialinių ir fizinių (informatikos) mokslų santakoje įsikūręs VU padalinys šių dienų rinkai rengia kvalifikuotus 7 studijų sričių specialistus. Humanitarai renkasi anglų ir rusų kalbas, audiovizualinį vertimą ar lietuvių filologiją ir reklamą, socialinių mokslų srityje siūlomos kultūros vadybos bei ekonomikos ir vadybos studijų programos, o į fizinius mokslus, tiksliau, į informatiką, linkusius moksleivius kviečiame tapti verslo informatikos ir finansų informatikos profesionalais. „Šiandien Kauno humanitarinis fakultetas suteikia tarpdalykinių kompetencijų galimybes, sugretintų studijų ir dvigubos kvalifikacijos diplomą. Tokia strategija aktyviai diegiama Vilniaus universitete, o mes tam turime puikias galimybes, esame unikalūs savo tarpdisciplininėmis programomis“, – įsitikinęs VU KHF dekanas prof. dr. (HP) Saulius Gudas.

Filologai savo kelią randa versle

Kad informatiką galima sujungti su kalbomis, socialines realijas studijuoti iš kalbos pusės, o kompiuterines teorijas pritaikyti verslui ir finansų valdymui, Kauno humanitarinio fakulteto studentai žino iš savo patirties. Būsimieji anglų ar vokiečių kalbos vertėjai čia nuolat dirba su naujausiomis vertimo technologijomis ir patys geba operuoti įvairaus pobūdžio vertimo sistemomis; kultūros vadybos absolventai kūrybiškai plėjoja kultūrinę veiklą ar pramogų verslą, lietuvių filologai yra nepakeičiami reklamos poveikio aspektų analizės ir jų taikymo specialistai, nuolat dalyvauja verslumo projektuose.

„Ne vienas dvigubą kvalifikaciją įgijęs anglų ir rusų kalbos specialistas tapo tuo tikruoju tiltu tarp Rytų ir Vakarų pasaulių. Studentai žinių ir patirties semiasi ne tik iš vietinių, bet ir nuolat fakultete besilankančių specialistų iš užsienio šalių“, - apie anglų ir rusų kalbų studijų aktualumą pasakoja Užsienio kalbų katedros vedėja doc. dr. Daiva Deltuvienė.

Specializacijų gausa suteikia galimybes rinktis

Fakultete šiemet startuoja nauja ekonomikos ir vadybos studijų programa, suteikianti dvigubą ekonomikos (pagrindinės krypties) ir verslo ir vadybos (gretutinės krypties) bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų metu galima rinktis labiausiai dominančią specializaciją: finansus ir apskaitą; verslo ir viešojo sektoriaus vadybą; marketingą ir rinkų konkurenciją; žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadybą.

Verslo procesų analitikas, žinių banko kūrėjas, informacinių sistemų administratorius, programuotojas, apskaitos sistemų tiekėjas – toli gražu ne visos pareigybės, kurias atlieka verslo informatikos absolventai. Savo žinias jie pradeda taikyti dar studijų metais. „Niekada nesigailėjau pasirinkusi verslo (finansų) informatikos studijas: čia studijuodama ne tik išmokau spręsti verslo uždavinius pasitelkdama šiuolaikines informacines technologijas, bet ir supratau, koks vertingas komandinis darbas ir kad gera atmosfera didina produktyvumą“, – apie prieš ketverius metus pasirinktą finansų informatikos studijų programą pasakoja Aistė Bendoraitytė.

Per penkis VU KHF veiklos dešimtmečius VU diplomas buvo įteiktas 14 tūkstančių fakulteto absolventų, kurie įgytas žinias sėkmingai realizuoja įvairiose profesinės veiklos srityse, tarp kurių gausu ir daugeliui žinomų vardų, įvairių sričių pionierių ir profesionalų. Fakultete dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai, kurių dauguma, be akademinės ir mokslinės, turi ir reikšmingos praktinės patirties. Į fakultetą skaityti paskaitų kviečiami mokslininkai ir praktikai, žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.