Tai – kone paskutinis žingsnis Vyriausybės inicijuotame valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo procese. Nuo liepos 1 d. prie Vilniaus kolegijos (VIKO) prisijungia Vilniaus dizaino ir technologijų kolegija (VTDK), prie Kauno kolegijos – Alytaus kolegija, o Kauno technikos kolegija ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija tampa viena aukštąja mokykla – Lietuvos inžinerijos kolegija. „Įgyvendintas vienas iš prioritetinių Vyriausybės siekių studijų srityje – sustiprintos valstybinės kolegijos. Kolegijų sektorius Lietuvoje atnaujintas pirmą kartą. Tai leis studentams regionuose pasiūlyti daugiau kokybiškesnių studijų programų ir modernesnę infrastruktūrą, plėsti mokslinės veiklos kolegijose galimybes“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Vilniaus kolegija stiprina inžinerines ir meno studijas 

Nuo ateinančių mokslo metų Vilniaus kolegijos studijų programų paketas pasipildys integruojamomis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerijos bei dizaino studijų krypčių programomis. Anot Vilniaus kolegijos direktorės dr. Žymantės Jankauskienės, aukštoji mokykla dabar tampa didžiausia profesinio aukštojo mokslo institucija Baltijos šalyse. „Mūsų tikslas – dalintis ilgamete gerąja patirtimi ir užtikrinti aukščiausią studijų kokybę esamiems ir būsimiems kolegijos studentams, visuomenės poreikius atliepiančių taikomųjų mokslo tyrimų ir profesionaliojo meno plėtrą“, – sako dr. Ž. Jankauskienė. Aukštojoje mokykloje planuojama plėtoti mokslo centrus TechSpace, ArtSpace ir stiprinti taikomąją mokslinę veiklą inžinerijos bei meno srityse. Toliau bus vykdomos statybos, automobilių ir geležinkelio transporto, energetikos ir kt. inžinerijos mokslų studijos.
 

Nuo liepos 1 d. Vilniaus kolegiją sudaro 10 fakultetų: Agrotechnologijų, Ekonomikos, Elektronikos ir informatikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Pedagogikos, Menų ir kūrybinių technologijų, Dizaino, Statybos, Technikos. Kolegijoje studijuoja beveik 7000 studentų, dirba daugiau kaip 650 akademinio personalo. 

Valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas 

Koleginių studijų kokybei gerinti Vyriausybė įgyvendina 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą.  Plane įtvirtinta, kad ne mažiau kaip pusė valstybinių kolegijų dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį, susijusią su dėstomuoju dalyku, o praktiniam rengimui turi būti skiriama ne mažiau kaip trečdalis studijų programos apimties. Tai reiškia, kad praktiniam rengimui bus skiriama ne mažiau kaip 1 metai. Taip pat numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.
Pasak dr. Žymantės Jankauskienės: „Vilniaus kolegija visame kolegijų tinklo pertvarkos procese atvirai ir skaidriai siekė užtikrinti sklandų ir sėkmingą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos prijungimą prie Vilniaus kolegijos. Noriu pažymėti, kad mes perimame VTDK įsipareigojimus studentams, kitiems besimokantiems asmenims ir darbuotojams. Užtikriname, kad studentai, įstoję į VTDK studijų programas iki VTDK reorganizavimo, tęs studijas Vilniaus kolegijoje tokiomis pačiomis sąlygomis. 
 

Vilniaus kolegija, po VTDK prijungimo, tik įtvirtina lyderystę profesinio aukštojo mokslo sektoriuje ir yra institucija, užtikrinanti kokybiškas studijas, studijų tarpkryptiškumą, taikomųjų mokslo tyrimų ir profesionaliojo meno vystymą ir tarptautiškumo plėtrą.“


Informacija stojantiesiems 

Kolegijų reorganizavimas neturės įtakos šiuo metu vykstančiam studentų priėmimo procesui ir tolesniam studijų proceso organizavimui. Nuo liepos 1 d. stojantieji bendrojo priėmimo sistemoje informuojami, kad Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija prijungiama prie Vilniaus kolegijos ir studijų sutartys baigiantis priėmimui bus pasirašomos su Vilniaus kolegija. Absolventai gaus Vilniaus kolegijos profesinio bakalauro diplomus.