Spalvingai papuoštame „Europos kambaryje“ baigiamųjų kursų  mokinius, lydimus antrakursių, pasitiko centro bendruomenė. Sveikinimus, padėkos žodžius bei nuoširdžiausius linkėjimus šventėje dalijo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Kavaliauskienė, praktinio mokymo vadovas A. Slavinskas, vyresnioji profesijos mokytoja G. Butvilienė, bendrabučio auklėtojos B. Adminienė ir V. Čerkasienė bei socialinė pedagogė S. Bosienė.

Pažangiausiems, aktyviausiems, geriausiai lankiusiems  mokiniams  įteiktos padėkos.

Baigiamųjų kursų mokiniai mokyklai paliko pačių pagamintus suvenyrus, teikė gėles, demonstravo skaidrių pateiktis iš mokyklinio gyvenimo.

Šventinę renginio nuotaiką padėjo sukurti mokinių demonstruota modelių kolekcija „Kavos niuansai“ (kolekcijos autorė siuvėjo specialybės profesijos mokytoja J. Krivickienė), „Dainavimo studiją“ lankančių mokinių skambėjusi daina, „Šokio ir judesio studijos“ merginų energingi šokiai.

Dėkojame renginį vedusiai mokytojai V. Rutkauskienei ir visiems padėjusiems sukurti šventinę nuotaiką.