Gausus būrys diplomantų

Šiemet įteikti 568 aukštojo mokslo diplomai, iš jų – 460 bakalaurams ir 108 magistrams. Universitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą Evangelikų liuteronų švč. Trejybės bažnyčioje atsiėmė lietuvių kalbotyros, lietuvių literatūros, anglų kalbotyros, verslo administravimo, apskaitos, finansų ir bankininkystės, tarptautinio verslo, marketingo ir prekybos vadybos, verslo informacinių sistemų bei verslo informatikos studijų programų magistrai.Vėliau Vilniaus universiteto diplomai įteikti anglų filologijos, anglų ir rusų kalbų, lietuvių filologijos ir reklamos, vokiečių filologijos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, kultūros vadybos ir verslo informatikos bakalaurams.

Absolventus, jų artimuosius ir dėstytojus sveikinęs dekanas prof. Saulius Gudas džiaugėsi fakulteto absolventų nauja karta ir pažymėjo, jog nuo pat universiteto gyvavimo pradžios 1964 m. Kauno humanitariniame fakultete Vilniaus universiteto diplomai įteikti jau 14 170 studentų. Diplomų įtekimo ceremonijoje dalyvavęs Vilniaus universiteto Akademinių reikalų prorektorius doc. dr. Kęstutis Dubnikas absolventams linkėjo kurti ir išlikti ne žinių, bet žinojimo visuomene. „Mielieji absolventai, jūs gausite šiandien diplomą, kuris yra simbolis. Šiandien jūs netapsite protingesni, išėję iš šių patalpų su diplomu. Šiandien jūs gausite liudijimą, simbolizuojantį jūsų naują tapatumą“.

Kiekvienos ceremonijos metu absolventų pavardes skaitė ir diplomantus sveikino katedrų vedėjai, kalbėjo patys studentai ir kviestiniai svečiai – anksčiau fakultetą baigę absolventai. Studijas baigusius studentus sveikino fakulteto kamerinio choro „Veni gaudere“ grupė, atlikusi studentų himną „Gaudeamus“, kitus kūrinius.

 

Absolventų žodis

Ketverius studijų metus fakultete prisiminė visų studijų programų absolventai. „Mieli absolventai, sveikinu šią reikšmingą tiek man, tiek Jums dieną, su Jūsų ryžtu, atkaklumu sužinoti naują ir išmokti, su Jūsų pasiryžimu tapti tuo, kuo Jūs troškote tapti“, – savo universiteto baigimo kalboje sakė lietuvių literatūros magistrė Eglė Rudzkytė. Verslo informatikos studijų programos magistrė Toma Šalnaitė verslo informatikos ir verslo informacinių sistemų magistrų vardu kūrybiškai apžvelgė pastaruosius dvejus studijų metus. Tarsi paskutinį baigiamąjį darbą pristačiusi absolventė dėkojo fakultetui, dėstytojams ir katedroms už įgytas žinias, o savo kolegoms linkėjo naujų žinių, naujų potyrių ir tikslų.

Studentų vardu taip pat kalbėjo anglų kalbotyros magistrė Jurgita Astrauskienė, marketingo ir prekybos vadybos magistrė Agnė Švelnienė, apskaitos, finansų ir bankininkystės magistras Rosvydas Marcinkevičius. Savo kolegas bakalaurus sveikino Lietuvių  filologijos ir reklamos studijų programos absolventė filologijos bakalaurė Raimonda Andriulionytė, anglų filologijos bakalauras Justas Vaičiulis, anglų ir rusų kalbų  bakalaurė Viktorija Volgina, ekonomikos studijų programos finansų šakos absolventė Rūta Zinkevičiūtė, vadybos ir verslo administravimo bakalaurė Aistė Krilavičė, kultūros vadybos studijų programos absolventė Augustė Rumbutytė, verslo informatikos bakalauras Justinas Kasiulis. Neakivaizdinių ir pokoleginių studentų vardu kalbėjo ekonomikos bakalaurė Dalia Kopūstienė bei Vadybos ir verslo administravimo bakalaurės Dalia Degutienė ir Vaida Kubiliūtė. Visi jie džiaugėsi fakultete prabėgusiais metais, sutiktais žmonėmis ir patyrimais, sau ir kolegoms linkėjo kuo sėkmingesnės ateities.

 

Absolventus sveikino šventės svečiai

Šiltai ir nuotaikingai savo studijų dienas prisiminė daugelis ceremonijos svečių. Magistro diplomą gavusius fakulteto absolventus pasveikinusi VĮ „Kauno aerouostas“ generalinė direktorė (l. e. p.) Jūratė Baltrušaitytė patikino, jog įgiję aukštojo mokslo diplomą studentai gauna simbolinį žemėlapį. „Kiekvieną kartą galėsite sustoti ir pasitikrinti, ar tikrai jis jus veda ten, kur norėjote eiti. Aš pati gavau puikų žemėlapį. Labai juo džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Jis mane nuvedė ten, kur esu labai laiminga. To linkiu ir jums, kad savo keliu ir greitkeliu nukeliautumėte ten, kur jums reikia“ – kalbėjo absolventė.

Fakulteto humanitarus su bakalauro studijų baigimu pasveikinti atvyko žymus televizijos žurnalistas Rytis Zemkauskas. „Aš linkiu tiems, kurie dar gali, pabūti čia, nes man atrodo, kad universitete geriausia, ką galima gauti, tai buvimas akademinėje aplinkoje. Vėliau gyvenime jūs to tikrai pasiilgsite ir vėliau gyvenime jūs skirsite žmogų, kurio veide yra parašytas aukštasis išsilavinimas: tai matosi, tai jaučiama“, – sakė anglų filologijos studijas fakultete baigęs žurnalistas. Po svečio kalbos Germanų filologijos katedros docentė dr. Vytautė Pasvenskienė jam įteikė katedros archyve išsaugotą prieš 20 metų R. Zemkausko rašytą baigiamąjį darbą ir recenziją.

Fakulteto geriausieji

Per visą 49-erių metų gyvavimo laikotarpį Fakulteto aukštąjį mokslą įgijo 14 170 studentų. Keturiolikatūkstantuoju absolventu šiemet tapo anglų filologijos bakalauras Justas Vaičiulis, o įsimintinas dutūkstantasis fakultete VU magistro diplomas buvo įteiktas Gintarei Aleknavičiūtei, anglų kalbotyros studijų programos absolventei. Magna Cum Laude diplomai, patvirtinantys studijų metais sėkmingai vykdytą mokslinę veiklą ir tik gerus, labai gerus bei puikius studijų rezultatus, buvo įteikti 4 fakulteto magistrams – Jurgitai Astrauskienei (anglų kalbotyra), Ingai Nanortaitei (lietuvių kalbotyra), Eglei Rudzkytei (lietuvių literatūra) ir Dovilei Ročkei (Tarptautinio verslo vadyba). Trylika absolventų atsiėmė diplomą su pagyrimu (Cum Laude): 6 magistrai (anglų kalbotyros studijų programos absolventės Gintarė Aleknavičiūtė ir Auksė Sereda, lietuvių kalbotyros absolventė Jovita Martišiūtė, tarptautinio verslo vadybos absolventė Viktorija Mažeikaitė, Marketingo ir prekybos vadybos diplomantė Vaida Žukauskaitė ir verslo informatikos magistrė Živilė Mockevičiūtė), ir 7 bakalaurai (lietuvių filologijos ir reklamos studijų programos absolventės Toma Dovidaitytė ir Simona Marazaitė, vadybos ir verslo administravimo diplomantės Irma Gatutytė ir Vaida Pranckevičiūtė, ekonomikos (finansai) absolventas Žilvinas Jusaitis, verslo informatikos (finansų informatika) absolventai Karolis Vrubliauskas ir Aistė Bendoraitytei).

 

----------------

Cum Laude – Diplomai CUM LAUDE išduodami ne daugiau kaip 5 proc. Geriausių (didžiausią svertinį vidurkį turinčių) kiekvienos pagrindinių (bakalauro) ir magistrantūros studijų programos absolventų, jeigu jų kiekvieno dalyko studijų įvertinimas balais ne mažesnis kaip 8 (gerai), baigiamasis darbas ar/ir baigiamieji egzaminai įvertinti 10 (puikiai) ir absolventai neturi galiojančių nuobaudų.

Magna Cum Laude išduodami tiems magistro studijų absolventams, kurių studijų rezultatai atitinka diplomo CUM LAUDE akademinius reikalavimus ir kurie yra pasižymėję brandžia bei originalia moksline veikla.