IT rinka ir toliau šuoliuoja didžiuliais žingsniais. Šios srities specialistų trūkumas jaučiamas visada, tad darbo rinka yra nepaprastai plati. Besimokant šią specialybę, didžiąją dalį žinių gaunama iš praktinio mokymosi. Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko specialybė „subalansuota“ tiek merginoms, tiek vaikinams.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 • Vykdyti informacinės sistemos problemų valdymo procesus;
 • Nustatyti galimus kritinius informacinės sistemos komponentų gedimus;
 • Administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas;
 • Šalinti informacinių ir ryšių technologijų sistemų ar jų komponentų sutrikimus;
 • Diegti, šalinti ir (ar) derinti techninę ir (ar) programinę įrangą ir susijusias jungtis;
 • Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu ir priežiūra;
 • Tvarkyti mobiliuosius, asmeninius kompiuterinius įrenginius;
 • Tvarkyti serverius;
 • Tvarkyti kompiuterių periferinius įrenginius;
 • Atlikti kompiuterinės įrangos elektroninių mazgų, blokų, spausdintų plokščių, mechanizmų periodinį patikrinimą;
 • Nustatyti kompiuterinės įrangos ir jos komponentų defektus;
 • Suderinti kompiuterinę įrangą arba pakeisti sugedusius jos komponentus;
 • Atlikti sutaisytos kompiuterinės įrangos testavimą, derinimą ir bandymus;
 • Registruoti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros ir taisymo darbus.

Viktoras Misiovič, profesijos mokytojas