Bakalauro ir magistro studijas VU KHF baigusi Veronika Brazienė jau aštuonerius metus dirba profesionalia vertėja Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato lietuvių kalbos departamente. Su anglų filologijos studentais vertėja daugiausiai diskutavo apie Šengeno erdvės teisės aktų vertimą. V. Brazienė prieš paskaitas visada klausianti, apie ką nori išgirsti patys studentai, kokia informacija jiems yra aktuali. Šį kartą studentus labiausiai domino dokumentų vertimas, tačiau jie teiravosi ir apie vertėjo darbo Europos Komisijoje galimybes, stažuotes, kandidatams taikomus profesinius reikalavimus.

Sugrįžusi į fakultetą, absolventė džiugiai prisimena tvirtus pagrindus būsimai profesijai padėjusias studijas ir sako ypatingus sentimentus jaučianti fakulteto lektorei  Eleonorai Rainytei, davusiai gerą startą tolimesnei karjerai, įdiegusiai gerą mokymosi ir darbo struktūrą. „Apskritai džiaugiuosi itin nuoseklia  studijų programa, įgytomis gramatikos, leksikos, fonetikos žiniomis, kurioms būtent fakultete skiriama itin daug dėmėsio, o tai yra be galo svarbu vertėjui, - tvirtina pašnekovė ir kaip dar vieną ryškų fakulteto privalumą išskiria mažas studijų grupes, kurios dar skirstomos į pogrupius. – Dėl to detaliau galime įsigilinti į teoriją, turėjome pakankamai laiko praktikai. Kiekvienam studentui skiriama daug dėmesio, tad ir rezultatai tampa kur kas geresni“.

Tai ne pirmas Veronikos Brazienės sugįžimas į fakultetą, tačiau, pasak jos, visada be galo mielas. „Džiaugiuosi, kad studentų žinių lygis yra pakankamai geras, su jais malonu dirbti. Bet mieliausia sugrįžti į tokį fakultetą, koks jis, atrodo, buvo anksčiau, o ypatingai džiugu susitikti su savo dėstytojais“, - tvirtina vertėja.

Vizito Lietuvoje metu Veronika Brazienė lankėsi įvairiose valstybinėse institucijose, skaitė paskaitas ne tik VU KHF bakalaurantams, bet ir Vilniaus universiteto Vertimo studijų programos magistrantams, KTU studentams. Vizitą Lietuvoje užbaigs paskaitos VDU studentams.