VU KHF SA  – didelė jėga

Įsikūrusi 1991 metais fakulteto Studentų atstovybė sėkmingai tęsia pirmtakų pradėtus darbus, papildydama juos naujomis idėjomis. Studentų atstovybę įkūrė Tomas Palšis, šiuo metu gerai žinomos kompanijos UAB „Avad Baltic“ generalinis direktorius. Viskas prasidėjo nuo aktyvistų būrelio. Kalbama, kad tais metais buvo pasiūlyta uždaryti Kauno humanitarinį fakultetą, tačiau studentų atstovai susivienijo, aktyviai priešinosi šiai idėjai ir parodė, jog gali būti (ir yra!) stipri jėga. Per ilgą KHF SA istoriją buvo įgyvendintas ne vienas renginys: „Nulių šou“, „Pirmakursių krikštynos“, VU KHF SA gimtadienis, krepšinio turnyras, boulingo varžybos, „Valentinų išpardavimai“, kalėdinis vakaras su dėstytojais, „Fuksų stovykla“, „Sielų upė“, „Žemės diena su VU KHF SA“, „Karjeros dienos“.

Per dvidešimt vienerius VU KHF SA gyvavimo metus čia daug kas keitėsi: prezidentai, vadovavimo principai, atstovai, tikslai, veiklos prioritetai, netgi VU KHF SA buveinė. Tačiau pagrindinis tikslas ir idėja tebėra tas pats — kokybiškai ir kūrybiškai atstovauti fakulteto studentų interesams. Tapti KHF SA nariu gali bet kuris fakulteto studentas. Pasak vieno iš buvusių VU KHF SA prezidentų Lauryno Mitkaus, nėra nieko stipresnio už vieningą idėjinę komandą, dirbančią dėl bendro tikslo, negalvojančią apie atlygį.

Atsakinga SA misija

Šiuo metu studentų atstovybei vadovauja Lukas Jakštas. Su savo komanda jis rūpinasi, kad būtų kuo geriau atstovaujama studentų interesams. Kiekvienas naujas vadovas į KHF SA atsineša naujų idėjų. „Vieningai Už Studentų Ateitį!“ – skelbia VU SA šūkis. Organizacijos nariai ypač rūpinasi studijų kokybe, todėl dažnai yra atliekamos studentų apklausos. Jų rezultatai atskleidžia, ką reikia tobulinti studijų procese, o ką išvis keisti. Studentų atstovybė visada pasiruošusi padėti turintiems klausimų dėl akademinių atostogų, skolų ar kt. Tereikia drąsiai kreiptis ir paprašyti pagalbos. Atėjusieji į atstovybę gauna visus reikiamus dokumentus stipendijoms, jiems atsakoma į iškilusius klausimus ir suteikiama visa reikalinga informacija. Įvairiuose mokymuose atstovybininkai nuolat kelia savo kvalifikaciją, kad galėtų teikti reikalingą pagalbą studentams.

Dar vienas svarbus Studentų atstovybės darbas – gerinti aplinką universitete. To siekiant fakultete buvo įrengta studentų laisvalaikio zona. Joje gali apsilankyti bet kuris studentas pertraukų ar kitu laisvu metu ir čia užkąsti, atsigerti arbatos, pasimokyti. Kad būtų smagiau leisti laisvalaikį fakultete, atstovybės narių iniciatyva buvo įsigyta stalo futbolo įranga.

Studentiški projektai – studentams

Akademinis sąžiningumas – viena iš svarbiausių tiek universiteto, tiek studentų atstovybės idėjų. Bendradarbiaudama su fakulteto dėstytojais organizacija jau kelerius metus vykdo akciją „Sąžiningai“. Ilgai mokeisi egzaminui, tačiau grupės draugas atėjo nieko nemokėdamas, nusirašė ir gavo geresnį pažymį? Studentų atstovybė tokią situaciją stengiasi pakeisti. Egzaminų sesijos metu SA teikia pagalbą jos pageidaujantiems studentams ir dėstytojams prižiūrint auditoriją.

Taip pat kuriamas naujas projektas tobulėjimui „Studentai – studentams“. Galbūt nesupratai paskaitos temos, bet neišdrįsai paklausti? O gal dažnai pats draugams bandai padėti suprasti dalyką? Vykdant šį projektą sukuriama galimybė draugiškame studentų rate užpildyti visas spragas arba padėti kitiems tai padaryti.

Kiekvienais metais Vilniaus universiteto Studentų atstovybė organizuoja projektą „Karjeros dienos“. Tai –  galimybė susipažinti su žinomais, nusipelniusiais ar daug pasiekusiais asmenimis, išgirsti jų sėkmės formulę. Studentai taip pat turi galimybę apsilankyti jų įmonėse ir iš vidaus pamatyti, kaip jos veikia. Šiais metais Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete lankėsi tokie žinomi žmonės, kaip: Antanas Guoga, Audrius Bružas, Artūras Bulota, Martynas Tyla, Žilvinas Padegimas bei kiti. Visi jie kalbėjo apie savo asmeninę patirtį ir, žinoma, kliūtis, kurias teko įveikti savo kelio į sėkmę pradžioje.