Erasmus+ projektų dėka Rokiškio PMC mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę dalyvauti stažuotėse įvairiose Europos šalyse. Tokiu būdu jie įgijo naujų žinių, įgūdžių ir patirties, kuriuos gali pritaikyti savo kasdieniame darbe. Projektas paskatino užmegzti ryšius su užsienio partneriais, o tai atveria naujas galimybes bendradarbiavimui ir keitimuisi gerąja patirtimi. Tikimės, kad šie ryšiai bus palaikomi ir ateityje, ir leis mums toliau plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Ačiū mūsų rėmėjams: UAB „Lašų duona“ ir AB „Rokiškio sūris“. Dėkojame Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojai Oksanai Sadauskienei už nuostabią muzikinę įžangą, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyriaus mokinėms ir jų mokytojai Ievai Lapelytei už pagalbą pristatant konkursinius darbus. Ingai Vagonei, Linai Tavoraitei, Rokiškio PMC bendruomenei, Rokiškio kultūros centrui ir visiems kitiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Erasmus+ projektus finansuoja ES.