L. Pačiolio, vieno iš šiuolaikinės apskaitos pradininkų, priesakas - ,,kad vadovautumeisi vien tiesa” – svarbus visoms buhalterių kartoms. Šis italų vienuolis, matematikas buhalterio profesiją laikė sąžiningų žmonių profesija, mokė vesti apskaitos knygas be jokių piktų užmačių, pasisakė prieš piktybiškus apskaitos iškraipymus. Anot buhalterinės apskaitos patriarcho, tapti geru buhalteriu galima tik negailint pastangų, viską gerai apmąstant ir stengiantis ,,visada turėti galvą ant pečių”. Juk šie žodžiai neprarado savo prasmės ir mūsų dienomis.

Buhalterinės apskaitos studijų programos Panevėžio kolegijoje tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius  rezultatus, rengti  biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus nuolat mokytis besikeičiančios globalios aplinkos sąlygomis.

Panevėžio kolegijos absolventai dirba įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, įgyja žinių kaip steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.

Gegužės 21 d. Buhalterio dienos proga studijų programos Buhalterinė apskaita dėstytojai Ana Samuilova, Alma Skujienė, Česlovas Bartkus pakvietė profesinių mokyklų (Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras) mokinius į virtualų susitikimą. Susitikimo metu buvo pristatyta studijų programa Buhalterinė apskaita, dėstomi dalykai studijų programoje, programos patrauklumas ir pritaikomumas, studentų įsidarbinimo galimybės, aptartas studijų tęstinumas kolegijoje, baigus profesinę mokyklą, šią profesiją lydintys iššūkiai bei klaidos, darbo specifika mažose ir didelėse įmonėse ir kiti būsimiesiems specialistams aktualūs klausimai.

Kviečiame žiūrėti susitikimo įrašą: https://panko.lt/2021/05/24/studiju-programos-buhalterine-apskaita-pristatymas-profesiniu-mokyklu-mokiniams/

Daugiau apie Panevėžio kolegijos studijų programas: www.panko.lt