Kasdien kiekvieną valandą, minutę, sekundę sukuriami neįsivaizduojami kiekiai informacijos. Jei per vieną dieną atsiradę duomenys būtų įrašyti į DVD diskus, tai juos sudėjus vieną ant kito susidarytų toks atstumas, kaip iki Mėnulio ir atgal. Kaip suvaldyti tokius informacijos kiekius? Kaip atrinkti faktus, kurie padėtų kurti ir tobulinti verslą? Tai pagrindinė užduotis šiuolaikiniams specialistams – verslo analitikams.

 

Verslo analitikai reikalingi visoms įmonėms

Šiuo metu pasaulyje verslo analitika yra viena sparčiausiai besiplėtojančių verslo mokslo ir studijų sričių. Ji susiformavo tik apie 2010 metus, tad šių specialistų era dar tik prasideda. Paskaičiuota, kad 2012 m. pasaulio įmonės, susijusios su duomenų apdorojimu, generavo 10 mlrd., o 2017 m. generuos 30 mlrd. dolerių. Toks spartus šios srities augimas reikalauja paruošti šimtus tūkstančių specialistų visame pasaulyje.

Verslo duomenų analitikai reikalingi visoms įmonėms. Kai kurios pažangiausios Lietuvos organizacijos, bankai, draudimo bendrovės, asociacijos jau turi įdarbinę šios srities specialistų, kurie savo žinias sukaupė savarankiškai arba mokėsi užsienyje.

UAB „Biovela valdymas“ generalinis direktorius Audrius Kantauskas pažymi, kad modernius verslo analitikos sprendimus įmonėje pradėjo diegti prieš dvejus metus, o naudą pajuto iškart. „Šiandien reikiamą informaciją galime gauti ne tada, kai paruošiame statistines ataskaitas, o bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje – tai leidžia priimti operatyvius ir teisingus sprendimus dinamiškame versle“, – akcentuoja A. Kantauskas. Jis teigia, kad nuolat atliekama verslo analizė organizacijai padėjo suvaldyti nuostolingas veiklas, išgryninti tikslinius segmentus, pašalinti vertę griaunančius procesus, pagreitinti ir atpiginti pačios informacijos surinkimą ir paruošimą. „Dabar bet kuriuo metu žinome, kaip sekasi įmonei, todėl galime iš karto reaguoti į visus pasikeitimus“, – sako A. Kantauskas.

AB „Vilkyškių pieninės“ vadovas Gintaras Bertašius teigia, kad didelei bendrovei, valdančiai daug produktų ir plėtojančiai verslo santykius visame pasaulyje, verslo analitikos sprendimų diegimas yra būtinas. „Tikimės, kad dabar galėsime daug operatyviau reaguoti į kintančius veiklos procesus. Be to, naujai diegiami sprendimai sudaro sąlygas analizuoti duomenis įvairių poreikių turintiems mūsų ekspertams: ekonominės analizės, pardavimų, rinkodaros, pirkimų bei kitiems specialistams“, – sakė G. Bertašius.

 

Profesionalūs analitikai bus ruošiami ir Lietuvoje

Lietuvos verslas po 2008–2009 metų finansų krizės sparčiai atsigauna, didėja tiek vidinė, tiek tarptautinė konkurencija, dėl to būtina kiekvienoje įmonėje ieškoti naujų giluminių veiklos efektyvinimo rezervų.

„Tuos rezervus gali padėti atskleisti rimtas vadovų požiūris į analitinės veiklos organizavimą ir, žinoma, geri šios srities specialistai. Atkreipėme dėmesį į tai, kad žymiausi Lietuvos verslo analitikai sukaupė profesionalių šios srities žinių studijuodami, lankydami kursus ir seminarus užsienyje, mokydamiesi savarankiškai. Lietuvoje šios srities specialistai universitetuose iki šiol nebuvo ruošiami. Nusprendėme sureaguoti į esamą situaciją ir išaugusį profesionalių specialistų poreikį“, – teigia Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto prof. dr. Kęstutis Peleckis. Jis yra vienas iš naujos studijų programos – verslo analitikos – įkūrėjų.

Lietuvos ir tarptautiniame versle 16 metų darbo patirtį sukaupusio K. Peleckio teigimu, verslo analitikų veikla apima įvairiapusį įmonės įvertinimą: rinkos analizę, vartotojų elgsenos pažinimą, socialinių tinklų narių požiūrių į įmonę analizę ir vertinimus, rekomendacijų sistemas, remiantis įvairių duomenų analize. „Tai tarpdiscipliniška studijų programa, todėl, siekiant užtikrinti aukščiausią verslo analitikos specialistų parengimo kokybę, sujungtos trijų VGTU fakultetų – Verslo vadybos, Fundamentinių mokslų ir Kūrybinių industrijų – pajėgos. Į programos kūrimą įsitraukė ir tokios organizacijos kaip „IBM Lietuva“, „Alnos“ grupė, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bei kitos suinteresuotos įmonės“, – pasakojo K. Peleckis.

VGTU verslo analitikos studentams bus sudarytos sąlygos dirbti įvairia programine įranga ne tik praktinių užsiėmimų metu, bet ir savarankiškoms užduotims atlikti. „Šios studijų programos vykdymui itin svarbi specialioji programinė įranga, leidžianti modeliuoti galimas situacijas verslo įmonėse, apdorojant didelius kiekius informacijos ir pateikiant argumentuotus siūlymus. Dėl to artimiausiu metu VGTU ketina įsigyti „IBM SPSS“, „Nvivo“, „Altas“ programinę įrangą“, – akcentavo K. Peleckis.

Pažangiausios Lietuvos įmonės teigiamai vertina VGTU iniciatyvą ruošti profesionalius verslo analitikus. „Galima tik pasidžiaugti, kad VGTU, atsižvelgdamas į naujas galimybes, kviečia verslo analitiką studijuoti profesionaliai, remiantis naujausiomis šiuolaikinio verslo mokslo ir studijų pasiekimais ir tendencijomis. Tai įdomi ir laiku pasiūlyta studijų programa“, – pažymi „IBM Lietuva“ atstovas viešajam sektoriui Gytis Nemanis.