JavaScript PROGRAMUOTOJAS

Jums siūlomi moduliai:

  • Pažangių WEB aplikacijų kūrimas
  • Objektiškai orientuotas programavimas JavaScript kalba
  • Duomenų bazių projektavimas, kūrimas ir naudojimas įvairaus sudėtingumo projektuose
  • JS Unit testavimas
  • Front-End ir Back-End programavimas naudojant naujausias technologijas
  • Pažangios darbo aplinkos paruošimas su Docker

Įgiję šią kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose jaunesniaisiais JavaScript programuotojais. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti JavaScript programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Daugiau informacijos: www.kitm.lt

Priėmimas po 10,12 klasių ir jau turintiems kvalifikaciją.

Susidomėjai? Registruokis:https://profesinis.lamabpo.lt/