Šiais studijų metais Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros dėstytojų gretas papildė jauna ir perspektyvi dėstytoja Vaiva Diržinauskytė. Ji – charizmatiška, kūrybinga ir idėjų kupina asmenybė. Nuolat besišypsanti ir energija trykštanti Vaiva aktyviai dalyvauja Klaipėdos universiteto veikloje ir puikiai sutaria su studentais.

Nuo studentės iki dėstytojos

Mergina Klaipėdos universiteto duris pravėrė 2006 metais. Nuostabaus balso savininkė nuo mažens buvo įsimylėjusi muziką, tad ilgai nedvejodama pasirinko atlikimo meno (dainavimo) bakalauro studijas. Taip ji įgijo atlikėjos kvalifikaciją. Baigdama bakalauro studijas jaunoji atlikėja suprato, kad gyvenime dar labai mažai išmoko ir turėtų sukti kitu keliu. Vos gavusi bakalauro diplomą ji kibo į magistrantūros studijas – muzikos pedagogiką. Anot Vaivos, tai viena iš gražiausių specialybių, jungianti meną ir mokslą: „Pasirinkau šią studijų programą, nes visada mylėjau muziką ir norėjau šią meilę įskiepyti ir kitiems. Čia atradau save“, – sako jaunoji pedagogė. Dar būdama studentė ji pradėjo dirbti Klaipėdos Vydūno mokykloje muzikos mokytoja. Kaip teigia pati Vaiva, ji visuomet buvo perfekcionistė. Jei imasi kokios nors veiklos – atiduoda visas savo jėgas. Studijos ir darbas nėra išimtis. Jaunoji menininkė spėjo viską: ir studijuoti, ir perteikti savo muzikines žinias bei gebėjimus mokiniams. Nepriekaištingai apsigynusi magistro darbą Vaiva gavo pasiūlymą dirbti Klaipėdos universitete. Dabar ji – Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros asistentė. Jaunoji menininkė dėsto net tris disciplinas: muzikos pedagogikos įvadą, pedagoginę praktiką, muzikinio ugdymo metodiką ir praktiką, taip pat konsultuoja studentus baigiamųjų darbų klausimais.

Dar visai neseniai pati sėdėjusi suole, vaikščiojusi Menų fakulteto koridoriais, Vaiva jaučiasi artima tiek moksleiviams, tiek studentams. „Jaunas žmogus visada ateina su naujomis idėjomis, užsidegimu, galbūt todėl studentai palankiai reaguoja į jaunus dėstytojus“, – mintimis dalijasi ji.

Vaivos kasdienybė tiek mokslinė, tiek meninė veikla

Jaunoji menininkė sukasi it vijurkas: ji dirba su moksleiviais ir studentais, drauge su jais aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir koncertuose, taip pat organizuoja renginius, groja vargonais ir gieda bažnyčioje, o praeitais metais dalyvavo televizijos projekte „Chorų karai“.

Vaivos, kaip prancūzų muzikos atlikėjos, pasirodymai stulbina, be to, ji užsiima ir moksline veikla: rašo straipsnius, skaito pranešimus. Ji nuolat stengiasi dalyvauti moksliniuose projektuose, konferencijose. Jaunosios dėstytojos tyrimų sritis – paauglių tautinis identitetas ir choro veikla. „Tautinio identiteto ugdymas – opi problema, todėl šia tema ne tik rengiu straipsnius, skaitau pranešimus, bet ir gilinuosi į teoriją, ieškau sąsajų, bendro vardiklio, kuris padėtų spręsti šią problemą“, – tyrimus apibūdina Vaiva. Jaunosios dėstytojos mokslinės veiklos biografijoje įrašytas pranešimas „Paauglių tautinio identiteto ugdymas chorine veikla“, tarptautinė konferencija „Meninis ugdymas Lietuvoje: tyrimų tradicijos ir perspektyva“. Balandžio mėnesį jauna mokslininkė planuoja važiuoti skaityti pranešimo į Kroatiją – ten vyks antrasis tarptautinis muzikos pedagogų simpoziumas.

„Esu viena iš jauniausių dėstytojų, esu išbandymų kelyje, ieškau teisingiausio kelio į studentų širdis, nes tik tada mes juos galime uždegti ta ugnele, kuria turi degti visi būsimieji pedagogai. O kadangi artėja pačios gražiausios šventės, visai akademinei bendruomenei, o ypač studentams, linkiu, kad Kristaus gimimo šventė apdovanotų dvasiniu džiaugsmu, ramybe, būtų sutarimo, vienybės ir tikros laimės laikas“, – savo veiklą apibendrina ir dosniai gražių švenčių palinki jaunoji menininkė.

Aistė Noreikaitė