Pritrūksta patirties ir „žvilgsnio“ iš šalies

„Lietuvoje labai juntamas kokybiškų verslo valdymo instrumentų poreikis. Tenka pastebėti, jog neretai įmonėms pritrūksta patirties strategijos formavimo, rinkodaros valdymo, finansinės analizės klausimais. Viešajam sektoriui siūlome kokybiškas ekspertines paslaugas programų vertinimo, politikos analizės srityse“, – teigia R. Rubčinskaitė, paprašyta identifikuoti Lietuvos verslo ir viešojo sektoriaus poreikius.

„Įmonės, priimdamos svarbius, dažnai rizikingus ir daug kainuosiančius sprendimus, pavyzdžiui, naujo produkto gamyba, eksporto rinkų plėtra, naujos gamybos linijos įsigijimas, veiklos procesų esminis keitimas, turėtų sutelkti dėmesį į savo veiklos ilgalaikį planavimą“, – priduria pašnekovė, kalbėdama apie verslo valdymo aspektus, svarbius sėkmingai įmonės veiklai. Tačiau VU TVM Inovacijų ir verslumo centro direktorė pastebi, jog nors šie klausimai yra bandomi nagrinėti savarankiškai, tačiau kartais pritrūksta patirties ir gebėjimų įvertinti sprendimų „kainą“ laiko ir pinigų atžvilgiu.

Novatoriškus sprendimus verslui teikiančio centro direktorė pastebi, jog kol kas jų paslaugomis aktyviau naudojasi smulkiosios ir vidutinės verslo įmonės bei viešojo sektoriaus organizacijos. „Dažniausiai įmonės ir viešojo sektoriaus organizacijos pasinaudoja unikalia galimybe, kurią suteikia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos“, – pasakoja R. Rubčinskaitė. Pašnekovė tikina, kad pagalba iš universiteto ekspertų yra išties naudinga, o VU TVM Inovacijų ir verslumo centro teikiamos paslaugos yra itin aukštos kokybės.

„Kuomet pradedame bendradarbiauti su verslo įmonėmis, pirmiausia bendrosios konsultacijos metu išsiaiškiname, su kokiomis verslo vystymo problemomis įmonė susiduria ir pasiūlome paslaugas, kurios padeda efektyviai jas išspręsti, pasitelkus mažiausius įmanomus įmonės išteklius. Turime labai gerų įvairių sričių mūsų universitete dirbančių ekspertų. Teikdami taikomųjų tyrimų paslaugas verslui ir viešajam sektoriui ir esant poreikiui, pasikviečiame patyrusius užsienio universitetų, institutų ar kitų organizacijų ekspertus. Taip bendradarbiaudami galime užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas“, – sako R. Rubčinskaitė, prasitardama, jog kartais privačios verslo konsultacijų įmonės kreipiasi pagalbos į Inovacijų ir verslumo centro specialistus: „Jos neretai būna orientuotos į vienos srities ar rūšies paslaugas, o mes galime teikti visą paslaugų kompleksą. Nekuriame šabloninių sprendimų ir netaikome jų, ieškome individualių sprendimų ir tai yra labai efektyvu“, – pasakoja R. Rubčinskaitė.

Novatoriški sprendimai verslui

VU TVM Inovacijų ir verslumo centro direktorė papasakoja, jog centro veikla yra orientuojama į keletą paslaugų verslui krypčių. Pirmoji – bendradarbiavimas su įmonėmis formuojant jų verslo strategiją. „Pavyzdžiui, naudojame „Teasure Map“ (liet. k. „Lobių žemėlapio“) metodą, kurį jau sėkmingai panaudojo Lietuvos optikos prietaisų gamybos, maisto pramonės įmonės. Siūlome ir naujų verslo krypčių strategijos kūrimo, naujo produkto ar paslaugos strategijos kūrimo bei kitas verslo vystymui svarbias paslaugas“, – apie bendradarbiavimą vystant įmonių strategijas pasakoja R. Rubčinskaitė.

Dar viena VU TVM Inovacijų ir verslumo centro siūlomų paslaugų grupė – paslaugos, susijusios su rinkodara. Šioje srityje siūlome rinkos tyrimų paslaugas, apimančias vietos ir eksporto rinkų analizę, vykdomų įmonės marketingo veiklų efektyvumo vertinimą, prekės ženklų strategijos kūrimą bei vertinimą, taip pat įmonės komunikacijos valdymo, media kanalų efektyvumo vertinimo paslaugas. Šiuo metu centras bendradarbiauja su buvusia daugiamete CNN prodiusere – sėkmingas bendravimas su žiniasklaida yra neatsiejamas nuo sėkmės versle.

Trečia paslaugų grupė susijusi su veiklos efektyvumo didinimu. Centras siūlo korporatyvinės kultūros valdymo, valdymo vadovaujantis vertybėmis ir kultūros reinžinerija paslaugas, organizacijos klimato, darbuotojų motyvacijos, psichosocialinės aplinkos analizės, darbuotojų įsitraukimo į darbą vertinimo paslaugas. „Žmogiškųjų išteklių valdymo klausimai ypač svarbūs, nes gali padėti įmonės vadovui užtikrinti efektyvų komandos darbą ir gerą darbinę atmosferą organizacijoje“, – teigia R. Rubčinskaitė.

Ketvirta labai svarbi sritis – finansų valdymo konsultacinės paslaugos, pavyzdžiui, įmonės veiklos kaštų ir naudos analizė, kuriant pridėtinę vertę, investicinių projektų analizė, verslo vertinimas.

„Mūsų centras siekia perteikti rinkai naujausias visų minėtų sričių žinias, tad siūlome bendradarbiavimą organizacijoms, kurioms svarbu naudoti pažangiausius veiklos valdymo būdus, kuriant ar pateikiant rinkai novatoriškus produktus ir paslaugas. Rūpinamės naujo produkto, paslaugų, technologijų vystymo strategijos kūrimu, pokyčių valdymu organizacijoje, procesų efektyvumo didinimu“, – apie centro veiklas pasakoja direktorė, pridurdama, jog su VU TVM Inovacijų ir verslumo centro paslaugomis kviečiamos susipažinti ir pasinaudoti visos šalies verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos, siekiančios tobulinti savo veiklas.