Nuo rugsėjo Kauno technologijos ir Vytauto didžiojo universitetuose bus pradėta teikti nauja jungtinė studijų programa – elektroninio mokymosi technologijos. Šios programos studentai įgis pedagogikos, psichologijos, komunikavimo, informacinių technologijų (IT) taikymo žinių, reikalingų dirbti mokyklose.

Pasak Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytojos Jurgitos Jablonskienės, virtualioje erdvėje yra gan daug priemonių, kurios pagyvina ir palengvina mokymosi procesą, padeda sudominti moksleivius, tačiau mokytojai yra tik šių priemonių naudotojai. „Nors dauguma mokytojų išmano pagrindinius darbo kompiuteriais principus, dirbant kyla nemažai sudėtingesnių klausimų, kuriuos išspręsti padeda tik gerai informacinių technologijų sritį išmanantys specialistai“, – teigia pašnekovė ir priduria, kad mokykloms reikia mokymosi priemones kuriančių mokytojų.

Šiai nuomonei pritaria KTU Informatikos fakulteto profesorius Aleksandras Targamadzė. Jis teigia, kad mokyklose būtini esminiai pokyčiai: „Mokyklos per mažai žino apie informacinių technologijų teikiamas galimybes, negali pasamdyti kvalifikuotų IT specialistų, kurie sėkmingai prižiūrėtų mokyklų IT ūkį ir tinklus, propaguotų elektroninį mokymąsi, padėtų įvairių disciplinų mokytojams kūrybingai pritaikyti naująsias technologijas.“

Pavyzdžiui, nuo 2012 m. rugsėjo penkiems tūkstančiams penktokų iš daugiau nei šimto Lietuvos mokyklų bus sudarytos sąlygos mokytis iš planšetinių kompiuterių. „Kyla klausimas, kas gebės tinkamai dirbti su šiais kompiuteriais mokyklose?“ – retorinį klausimą kelia profesorius ir pabrėžia, kad jaučiamas specialistų, kurie gebėtų sklandžiai į studijų procesą integruoti naująsias technologijas, poreikis.

Taigi, įvertinus tinkamai parengtų IT specialistų trūkumą mokyklose, nuspręsta nuo 2012 m. rugsėjo teikti naują studijų programą – elektroninio mokymosi technologijos. Programos absolventai išmanys IT sritį, įgis pedagogikos ir psichologijos žinių, galės sėkmingai dirbti mokyklose, kurs priemones ar programas, kurias galima bus perkelti į virtualią erdvę.

Po ketverių studijų metų studentams bus įteikti informatikos inžinerijos bakalauro diplomai ir mokytojo kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai.

Daugiau informacijos www.ktu.lt/if