Kauno technologijos universitete jau ketvirtus metus veikia Akademinės pažangos centras, kuris  ir šiais metais kvies pirmakursius jungtis į Sustiprintų studijų grupes (SSG).

Gabiems, aukštų akademinių rezultatų pasiekusiems jaunuoliams, įstojusiems į bet kurią fizinių arba technologijos mokslų studijų programą, jau nuo pirmo kurso suteikiama galimybė tiksliuosius mokslus mokytis sustiprintai, taip pat nemokamai studijuoti pačių pasirinktus papildomus modulius. Kiekvienam šios grupės studentui skiriamas akademinis globėjas, padedantis kiek galima sparčiau įsitraukti į dominančios srities mokslinę veiklą.

Kaip teigė patys SSG studentai, sustiprintų studijų grupėje jie ne tik gauna aukštesnio lygio žinių, bet ir susipažįsta su įdomiais bei motyvuotais žmonėmis, norinčiais įgyti daugiau gebėjimų ir pasiekti geresnių rezultatų.

„Esu labai patenkintas, kad pakliuvau į KTU sustiprintų studijų grupę“, – sako 2012 metų prezidento Aleksandro Stulginskio vardinės stipendijos laimėtojas Justas Andrijauskas.  –„Būdamas šios grupės nariu gavau progą studijuoti tam tikrus modulius sustiprintame lygyje, taip pat galimybę papildomai pasirinkti daugiau studijų modulių, bei užsiimti moksline veikla nuo pirmo kurso. Susipažinau su savo grupės nariais, kurie yra labai įdomūs  ir išradingi žmonės. Su jais teko vykdyti kelis tarpdiciplininius darbus bei kartu rengti „Teoretikų vakarus“. Šiame renginyje  sustiprintos studijų grupės nariai skaito paskaitas įvairia tematika, dalijasi  idėjomis ir tiesiog smagiai leidžia laiką. Ši grupė suteikė man daug galimybių, naujų pažinčių, įdomiai praleisto laiko. Visiems besidomintiems mokslu, technologijomis, siekiantiems dalyvauti mokslinėje ir techninėje kūryboje, siūlau pabandyti patekti į šią grupę. Tikrai nesigailėsite.“

Šiuo metu Kauno technologijos universitete sustiprintai studijuoja per 80 studentų. Jie – nuolatiniai Rektoriaus ir Mecenatų stipendijų laimėtojai, įvairių parodų, mokslo projektų, konferencijų dalyviai.

Atranka į Sustiprintų studijų grupes vyks pasibaigus priėmimui į bakalauro studijų pirmąjį kursą. Studijuoti sustiprintai bus pakviesti geriausius priėmimo balus turintys studentai (pasirinkę fizinių ir technologijos mokslų studijas). Tačiau priėmimo balai ne visuomet objektyviai atspindi žmogaus gebėjimus ir motyvaciją, todėl siūlome visiems, norintiems KTU studijuoti sustiprintai, kreiptis į Akademinės pažangos centrą el. paštu apc@ktu.lt, užpildyti prašymą ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje. Jis numatomas rugpjūčio 28 dieną.

Akademinio pažangos centro direktorė Vilija Dabrišienė