Tai technologijos, kurių pagalba statomi ar renovuojami statiniai, vykdoma statybinių medžiagų ir gaminių gamyba.

Studijų programa Statybų technologijos Kauno technologijos universitete pradėta įgyvendinti 2010 metais.

Šios programos studentai įgyja teorinių žinių ir praktinių gebėjimų planuoti, projektuoti, organizuoti ir valdyti pagrindinius statinių statybos ir statybos produktų gamybos technologinius procesus. Studentai išmoksta analizuoti statybos teisinę bazę, ekonomiškai įvertinti numatomus statybos kaštus, kūrybiškai mąstyti, originaliai kurti ir spręsti statybų technologijų problemas.

Specialybės poreikis

Šiuolaikinės statybų technologijos paremtos pažangiausiomis ir naujausiomis statinių statybos bei statybos produktų gamybos technologijomis, kurių įdiegimui reikalingi statybų technologijų specialistai.

Statybų technologai dirba statybos ir statybos projektų valdymo įmonėse, projektavimo įstaigose, statybinių medžiagų ir gaminių įmonėse, įvairiose statybos priežiūros bei valstybinės statybos kontrolės įstaigose, bankuose, draudimo įstaigose, nekilnojamojo turto agentūrose, konsultuojant statybos procesų technologijos ar statybinių medžiagų ir gaminių panaudojimo klausimais.

Studijos užsienyje

KTU Statybos ir architektūros fakultetas bendradarbiauja su daugiau nei 20-čia užsienio universitetų. Studijų metu studentai dalyvauja ERASMUS studijų mainų programoje, vyksta studijuoti į Porto, Valensijos, Orleano, Brno ar kitus Europos universitetus. Taip pat dalyvauja ir kitose bendradarbiavimą bei mobilumą skatinančiose programose, tokiose kaip TEMPUS, NORDPLUS ir kitose.

Studentai turi galimybę atlikti profesinę praktiką užsienyje, klausyti paskaitas anglų kalba su kolegomis iš kitų universitetų.

Studijų kokybė

Studijoms naudojamos modernios auditorijos, kompiuterių klasės, laboratorijos su naujais matavimo prietaisais. Laboratorijos ir įranga yra nuolat atnaujinamos. Su studijų procesu susijusi mokomoji medžiaga patalpinta interaktyvioje erdvėje. Fakultete organizuojami seminarai, konferencijos, kuriuose pranešimus skaito studentai, dėstytojai, absolventai bei verslo atstovai.

Praktinė veikla

Studijų programa Statybų technologijos orientuota į bendrąjį teorinį inžinerijos pagrindų supratimą ir profesinius gebėjimus.

Studentai atlieka laboratorinius tyrimus, dirba su specialiomis kompiuterinėmis programinėmis, rengia projektus, grupinius darbus ir pristatymus, dalyvauja išvykose į statybos objektus, seminaruose bei konferencijose, atlieka praktiką statybos bei statybos produktų gamybos įmonėse (studijų programos dėstytojai bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos įmonių).

Karjeros galimybės

Baigę studijas galėsite dirbti statybos ir statybos projektų vadovais, statybos darbų vykdytojais, statybos technologinių, organizacinių bei ekonominių projektų dalies vadovais, statybos produktų gamybos įmonių vadovais, statybos produktų gamybos technologais, statybinių medžiagų gamybos technologinių procesų žinovais, gaminių kokybę kontroliuojančiais darbuotojais bei gebėsite kurti ir vystyti savarankišką statybos verslą.

Galėsite tęsti studijas Statybos, Pastatų inžinerinių sistemų, Statybos inžinerijos, Nekilnojamo turto valdymo ir kitose magistratūros programose.

Mokėsite:

  • Planuoti, projektuoti, organizuoti ir valdyti pagrindinius statinių statybos ir statybos produktų gamybos technologinius procesus.
  • Tinkamai parengti statinio statybos ar statybos produkto gamybos ekonominį pagrindimą.
  • Saugiai vykdyti statybos, rekonstrukcijos ar statybos produkto gamybos procesus.
  • Kūrybiškai mąstyti, originaliai kurti ir spręsti statybų technologijų problemas.

Ko reikia, kad galėtumėte įstoti?

Stojimo reikalavimus visuomet galite rasti KTU tinklalapyje: www.ktu.lt - Stojantiesiems.

Stojamąjį balą sudaro šių egzaminų svertiniai koeficientai:

Matematika (0,4)
Fizika (0,2)
Lietuvių k. (0,2)
Užsienio k. (0,2)

Patirtimi dalijasi KTU Statybos ir architektūros fakulteto absolventas Giedrius

Kokias bakalauro studijas bepasirinktumėte, tai bus kelio pradžia.

Pasirinktos statybų technologijos specializacijos statybos inžinerijos studijos man suteikė tą pradinį atspirties tašką. Žinios, kurias įsisavinau bakalauro studijose, man iki šiol tarnauja kaip pagrindas įgyjant naują patirtį.

Baigęs bakalaurą (2001 m.) toliau tęsiau magistro studijas ir lygiagrečiai dirbau inžinieriumi technologu. Vėliau persikėliau į betono tyrimų ir technologijų vystymo laboratoriją, esančią Suomijoje. Nepraleidau progos, kai pasiūlė studijuoti Trondheimo NTNU universitete Norvegijoje. Čia dabar užsiimu plaušu armuoto betono tyrimais.

 

 

 

Patirtimi dalijasi KTU Statybos ir architektūros fakulteto absolventė Giedrė

Baigus bakalauro studijas (2008 m.) išmokau kaip teisingai parinkti statybines medžiagas, kokias gamybos technologijas taikyti projektuojant įvairius gaminius, į ką atkreipti dėmesį pasirenkant medžiagų asortimentą.

Universitete sukauptos teorinės žinios man reikalingos ir šiandienos praktikoje. Šiuo metu dirbu UAB „Konstruktorių cechas“, kur projektuoju pastatų ir statinių laikančiąsias konstrukcijas.

Aišku, darbui reikalingos visos universitete įgytos žinios, bet tai tik pagrindas. Universitete įgyjamos tik bazinės žinios, o darbe reikia jas pritaikyti praktiškai.

Suprantama, kad mokslas nesibaigia su diplomo įgijimu, mokytis reikia visą gyvenimą.

Daugiau informacijos apie  studijų programą Statybų technologijos www.ktu.lt./saf