KTU studentai, absolventai ir dėstytojai universitetą laiko ne tik mokslo bei žinių šventove, bet ir vieta, kurioje galima atskleisti savo talentus ir įgyvendinti svajones.

Dauguma žmonių patvirtins, kad gyvenime svarbu pirmiausia atrasti save, suprasti, kam esi skirtas, ką labiausiai sugebi ir kokia veikla galėtum užsiimti. Daugeliui žymių politikų, verslininkų ar mokslininkų universitetas tapo kaip tik ta vieta, kuri padėjo atskleisti save kaip asmenybę, atrasti savo profesinę sritį ir galiausiai tapti žinomam.

„Universitetas man davė labai daug -įgūdžių mokytis, veikti, bendrauti. Čia susiradau daug bendraminčių ir draugų, su kuriais kartu kūrėme verslą, su užsidegimu darėme ir tebedarome daug įdomių projektų“, – tvirtina vienas žinomiausių KTU absolventų, verslininkas, technikos mokslų daktaras, inovacijų ir kosmoso entuziastas, neseniai apdovanotas garbingiausiu asmeniniu apdovanojimu verslo srityje – tarptautine verslo Taikos premija, dr. Vladas Lašas.

Jis pabrėžia, kad šiais laikais tiek studentams, tiek universitetams reikia būti kuo ryžtingesniems ir greitesniems pritaikant naujoves, jiems būtini ambicingi siekiai, drąsūs žodžiai, kuo daugiau bendradarbiavimo ir atvirumo visuomenei. „Juk pasaulis studijų ir universitetų ateitį jau mato krypstant į TED.com ir kitų naujų formatų iniciatyvas, tad dabar – tinkamas metas spurtuoti“, – neabejoja mokslų daktaras, teigiantis, kad akademiniame pasaulyje jis pats praleido daugiau laiko nei versle, ir inovatyvi, besikeičianti, į rinkos pokyčius reaguojanti universiteto atmosfera jam pačiam buvo itin reikšminga.

Kartu V.Lašas pabrėžia, kad universitetas gali suteikti viską, ko tik reikia studento ar dėstytojo tikslams pasiekti, tereikia žinoti, kokie tie tikslai, ir norėti juos įgyvendinti. „Universitete žmogus pirmiausia pats turi sugebėti pasiimti tai, ko jam reikia gyvenime (juk ne diplomo!), pats kurti aplinką geriausiam savo ir kolegų gabumų bei galimybių panaudojimui, – teigia pašnekovas. – Iš tiesų suderinti mokslą ir asmeninį augimą labai nesudėtinga, tereikia iniciatyvos.“

Universitetas – galimybių aplinka

Vienas puikiausių pavyzdžių, kaip studentai studijų metais įgyvendina ambicingus tikslus ir sugeba derinti mokslą bei asmeninius siekius, yra KTU mados inžinerijos magistrantūros studentė Olesia Les.

Pirmo kurso magistrantūros studentė, studijuodama universitete, jau ne vieną kartą dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, kelis mėnesius pagal „Erasmus“ programą atliko praktiką vienoje Lon­dono siuvimo įmonėje, o svarbiausia – balandžio 12 d. Maskvoje vykusiame tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse „The Kremlin Stars – 2012“ už kūrybinę autorinę kolekciją „Kubas“, kuri pateko į finalą, buvo įvertinta diplomu „For the best construction of the women's suits“.

Mergina teigia, kad įgyvendinti šį tikslą ir sulaukti tokio aukšto įvertinimo jai labai padėjo universiteto aplinka. Studentės nuomone, universitetas suteikia labai daug galimybių, nes čia kiekvienas studentas skatinamas dalyvauti tarptautinėse programose, konferencijose, seminaruose –socialinė saviraiška universitete labai vertinama. Be to, nė ra jokio spaudimo rinktis tarp mokslų ir saviraiškos – priešingai, sukuriamos lanksčios sąlygos ir mokytis, ir kurti. Tam yra ir finansinis skatinimas, pavyzdžiui, vienkartinė s stipendijos, ir psichologinis palaikymas. Svarbu ir tai, kad dėstytojai visuomet labai noriai padeda. „Man liko dar vieni magistrantūros studijų metai, ir per juos aš planuoju sukurti dar vieną kolekciją bei pristatyti ją Lietuvos, o gal net ir užsienio konkursams“, – entuziazmu spinduliuoja KTU studentė .

Skatina įgyvendinti idėjas

Beje, jos minėta kūrybai ir verslumui palanki aplinka universitete nuolat plėtojama. Štai ne taip seniai, kovo 2 d., KTU duris atvėrė Inovacijų ir verslo centro padalinys – Jaunojo verslo vystymo skyrius „StartupSpace“. Tai studentų bendruomenes ir bendraminčius suburianti erdvė , kurioje plėtojamos idėjos, dalijamasi žiniomis ir įkvėpimu, kuriami aukštos kokybė s produktai, skatinamas eksperimentinis problemų sprendimu grįstas mokymasis. Tikimasi, kad šis centras taps studentų ir jaunimo verslo idėjų, grįstų naujomis technologijomis ir inovacijomis, brandinimo ir įgyvendinimo vieta.

„StartupSpace“ tikslas yra visokeriopai remti entuziastus, kurie anksčiau neturėjo galimybių savo idėjas paversti realiais produktais ar paslaugomis. Siekiame įkvėpti, padrąsinti ir suburti jaunimą ryžtingiau įgyvendinti savo idėjas, – teigia šio skyriaus vadovas Justinas Katkus. Jis pabrėžia, kad į „StartupSpace“ veiklą įsitrauks bei jaunuoliams talkins specialiai kviečiami patarė jai – investuotojai, rinkodaros, finansų ir kitų sričių specialistai, kurie ne tik ieškos galimybių prisidėti prie naujų verslo idėjų, bet ir patars bei konsultuos aktualiausiais klausimais.

Dideliu aktyvumu pasižymi ir KTU studentų atstovybė . Antrai kadencijai KTU SA prezidentu išrinktas Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto studentas Justinas Staugaitis teigia, kad studentų atstovybė yra ne tik universiteto, bet ir daugelio miesto renginių organizatorė bei iniciatorė . „Kiekvienas aktyvus, entuziazmo ir sumanymų turintis studentas gali susirasti papildomos veiklos po studijų: ar tai būtų sportas, ar renginių organizavimas, ar šokiai, ar dainavimas, ar verslo kūrimas“, – aiškina J.Staugaitis.

Jo teigimu, iš esmė s kiekvienas universiteto studentas, jei tik turi noro, gali sulaukti didžiulės universiteto paramos ir palaikymo įgyvendindamas savo tikslus ar atskleisdamas talentus. Tad universitetas yra ne tik vieta mokytis, bet ir didžiulė parama, paspirtis tobulėti kitose srityse.

Žinoma, tie tikslai gali būti ir tiesiogiai susiję su mokslu – tobulėti profesiniu atžvilgiu universitete taip pat sudarytos puikios sąlygos. Pavyzdžiui, laboratoriją, kuri skirta studentų laboratoriniams dar­bams atlikti, KTU yra įkūręs Paulius Arštikys, šio universiteto absolventas, KTU Alumni valdybos narys ir tarptautinė s bendrovės „Schneider Electric“ generalinis direktorius Lietuvoje.

„90 proc. mano darbuotojų yra baigę technines specialybes KTU, ir galiu pasakyti, kad iš techninė s pusė s jie parengiami labai gerai. Be to, džiaugiuosi, kad prisidėjome padovanodami universitetui reikalingos įrangos – praktinių prietaisų, kuriais atliekami laboratoriniai darbai, lavinami įgūdžiai“, – aiškina pašnekovas.

Jis pabrėžia, kad techninius, inžinerinius mokslus studijuojantys KTU studentai labiau tobulėja mokslo srityje, o socialinių mokslų fakultetuose itin didelis dėmesys skiriamas būtent saviraiškai. „Pats esu baigęs socialinius mokslus ir prisimenu, kad tuometė dekanė nuolat stūmė , ragino, skatino mąstyti, kurti verslo planus. Mes buvome pirmoji karta, kuri rinkosi ne prekiauti sūriais Lenkijoje, o plėtoti verslo idėjas, ir tam universitetas turėjo labai nemažą įtaką“, – prisimena P.Arštikys.

Beje, jis atkreipia dėmesį ir į tai, kad KTU itin didelį dėmesį skiria ir bendradarbiavimui su verslu, o tai labai svarbu siekiant parengti darbo rinkai reikalingus, tinkamų žinių ir įgūdžių įgijusius būsimus specialistus.

Viktorija Balsytė. „Veidas“, 2012 05 21