Lietuvos verslo kolegijoje vykdomos Verslo ir investicijų teisės studijų programos pagrindinis tikslas - parengti verslo teisės specialistus bei investicijų srities specialistus-teisininkus.

Verslo ir investicijų teisės studijų programa orientuota suteikti verslo ir investicijų teisės studijų krypties bazines žinias,  parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir investicijų teisės žinių turinčius specialistus, gebančius kritiškai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo ir investicijų reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo ir investicijų teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų veiklos klausimais ir galinčius, pasitelkus profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę.

Baigus Verslo ir investicijų teisės studijų programos studijas Lietuvos verslo kolegijoje:

  • Žinosite profesinės veiklos srityse integruotas teisės studijų žinias
  • Žinosite nacionalinius, regioninius (Europos Sąjungos) ir tarptautinius verslo ir investicijų sferą reglamentuojančius teisės aktus ES teisės reguliavimo kontekste;
  • Suprasite verslo ir investicijų aplinkos ypatumų, verslo organizavimo formų, jų teisinio reglamentavimo bei procedūrų, verslo sutarčių specifikos išmanymą;
  • Gebėsite teisės normų požiūriu įvertinti žmogaus bei verslo subjektų elgesį;
  • Gebėsite kritiškai analizuoti, interpretuoti, aiškinti ir lyginti verslo bei investicijų teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus;
  • Gebėsite analizuoti ir rengti įvairius procesinius dokumentus civilinėse bylose;
  • Gebėsite organizuoti ir vykdyti viešuosius prekių ir paslaugų pirkimus;
  • Gebėsite įgytas teisės krypties žinias taikyti praktikoje ir susikurti darbo vietą sau privačiame ar viešajame sektoriuje;
  • Gebėsite rengti investicinius plėtros projektus ir jų vykdymą, atstovauti viešajam bei privačiajam ūkio subjektui rengiant bei įgyvendinant investicijų plėtros programas;
  • Gebėsite teisės normų požiūriu įvertinti verslo subjektų elgesį, analizuoti jų atsiradimo priežastis bei siūlyti argumentuotus ir logiškai pagrįstus šių problemų sprendimo būdus.

 

Studijų procese taikomi ir derinami įvairūs dėstymo ir studijų metodai: tradicinė paskaita, interaktyvioji paskaita, konsultacijos, veikdinamieji metodai, nukreipti į praktinių gebėjimų ugdymą, savarankiškas studijas skatinantys metodai, tiriamojo pobūdžio metodai ir kita.

Norint studijuoti prašymą galite užpildyti tiesiogiai Kolegijos internetinėje svetainėje REGISTRACIJA arba LAMA BPO sistemoje.

Daugiau informacijos apie Verslo ir investicijų teisės studijų programą rasite čia

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite:

e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

LTVK – sėkmingos karjeros startas !