Didėjant informacinių technologijų įvairovei ir svarbai vis didesnis vaidmuo tenka kompiuterinei lingvistikai, kuri nagrinėja natūralios kalbos apdorojimą ir analizę įvairiomis kompiuterinėmis technologijomis.

Kompiuterinė lingvistika Lietuvoje – palyginti nauja ir neužpildyta niša. Ji atveria puikias karjeros perspektyvas tiems, kas domisi kalbomis bei kalbos ir technologijų sąveika.

KTU Humanitarinių mokslų fakultete vykdoma kompiuterinės lingvistikos bakalauro studijų programa jau šeštus metus rengia plačios kvalifikacijos specialistus, turinčius įvairialypių praktinių gebėjimų.

Šios tarpdalykės studijos derina lingvistikos ir informatikos mokslus – studijų programoje dirba dėstytojai iš KTU Kalbotyros, Valdymo technologijų, Kompiuterinių tinklų katedrų. Studentai susipažįsta ir įgyja praktinio darbo gebėjimų su įvairiomis kalbos ir šnekos technologijomis – tekstynais, šnekos sintezatoriais, vertimo atmintimis, programine įranga. Taip pat mokomasi modeliuoti ir kurti kalbos technologijas, daugiakalbius informacinius produktus.

Baigę studijas šios srities specialistai gali dirbti leidybos, reklamos, kompiuterinio vertimo, lokalizacijos, dokumentų, teksto ir hiperteksto tvarkybos ir kitose srityse.

Svarbiausios kompiuterinės lingvistikos specialisto savybės, leidžiančios jam sėkmingai įsilieti į darbo rinką – tai tarpdisciliniškumas, lankstumas ir tarptautiškumas. Todėl kompiuterinės lingvistikos studentai turi galimybę pagal Erasmus mainų programą vieną semestrą studijuoti tarptautinėje anglų kalba vykdomoje programoje Tiubingeno universitete Vokietijoje.

KTU Humanitarinių mokslų fakulteto inf.