Informacija, mokėjimas ją rasti, tvarkyti, apibendrinti ir valdyti yra esminės šių laikų visuomenės vertybės. Informacijos valdymo studijų programa skirta rengti informacijos specialistams, galintiems nustatyti ir vertinti organizacijų ir bendruomenių informacijos poreikius, valdyti informaciją ir žinias organizacijose; teikti su informacija susijusias edukacines, kultūrines ir informacines paslaugas tikslinėms visuomenės grupėms.
 
Šią programą turėtų rinktis kruopštūs ir kūrybingi žmonės, kuriems artimi ir humanitariniai, ir socialiniai, iš dalies ir informatikos mokslai, nes šiandien nemaža dalis informacijos yra virtuali.
 
Programa vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Perspektyvoje – jungtinė programa su Portugalijos Porto apskaitos ir administravimo institutu (ISCAP).
 
 
Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
 
Šiaulių valstybinėje kolegijoje Informacijos valdymo studijų programos studentams dėsto itin patyrę specialistai. Žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai plėtojami skirtingų praktikų metu. Atskirus dalykus dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų.  
 
Absolventai dirba informacijos valdymo specialistais (verslo informacijos paslaugų, archyvų, muziejų specialistais, bibliotekininkais ir kt.) tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos šalių įvairių tipų verslo ir kultūros organizacijose, bibliotekose, dokumentacijos ir informacijos centruose ir tarnybose, archyvuose, paveldo institucijose ir kitose įstaigose, kuriose reikalingi ne tik informacijos išteklių, paslaugų valdymo žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, aptarnauti vartotojus, dirbti komandoje.
 
Studijas galima tęsti universitetuose pagal informacijos paslaugų, komunikacijos, vadybos ir kitų studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.
 
 
Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
 
Žino ir supranta praktinį informacijos valdymo srities išmanymą suteikiančias filosofijos, statistikos, socialinių mokslų (psichologijos, vadybos, teisės, informacijos ir komunikacijos mokslų ir kt.) teorijas;
 
Taiko naujausiomis mokslo įžvalgomis ir/ar praktine veikla grindžiamas žinias, analizuodamas ir vertindamas informacijos valdymą laiko ir erdvės kontekste, nustatydamas ir spręsdamas kompleksines informacijos valdymo įvairiose informacinėse aplinkose problemas;
 
Atlieka taikomuosius tyrimus, reikalingus informacijos valdymo ir inovacijų diegimo problemoms spręsti, savarankiškai parinkdamas ir taikydamas kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus; apdoroja duomenis, naudodamas šiuolaikines informacines technologijas;
 
Analizuoja, vertina ir interpretuoja taikomojo tyrimo rezultatus, nagrinėdamas visuomenės informacinius poreikius, informacinę elgseną, organizacijos veiklą ir informuodamas visuomenę apie galimus pokyčius atliktų tyrimų pagrindu;
 
Nustato ir įvertina vartotojų informacijos poreikius, siedamas juos su jų atliekamomis veiklomis ir veiklos strategijomis;
 
Organizuoja tradicinių ir skaitmeninių informacijos išteklių formavimo, paieškos, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus, atlikdamas informacijos rinkos stebėseną ir eksploatuodamas informacines sistemas;
 
Valdo informacijos srautus, informacijos ir žinių išteklius, taikydamas klasifikavimo, sisteminimo ir metaduomenų kategorizavimo standartus.
Atlieka duomenų ir informacijos paiešką įvairiose informacinėse sistemose ir duomenų saugyklose, savarankiškai pasirinkdamas ir taikydamas informacijos analizės įrankius ir metodus, ir teikia informacines paslaugas, atsižvelgdamas į vartotojų poreikius;
 
Taiko įvairias socialinių medijų platformas, organizuodamas neformalų informacinio, kultūrinio raštingumo ugdymą, lavindamas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinius gebėjimus ir pažintines nuostatas, konsultuodamas vartotojus apie išteklius, susijusius su įvairia verslo veikla;
 
Dirba savarankiškai ir komandoje su informacijos ir kitų sričių specialistais, visuomene, Lietuvos ir užsienio partneriais, atsižvelgdamas į globalius pokyčius ir spręsdamas profesinės veiklos uždavinius;
 
Modeliuoja etišką informacinę elgseną darbovietėje ir visuomenėje, prisiimdamas pilietinę ir socialinę atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę;
 
Efektyviai veikia ir komunikuoja raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalba nepažįstamoje, kintančioje, tarpdalykinėje aplinkoje;
 
Suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, geba savarankiškai mokytis, kritiškai vertina ir reflektuoja savo profesinę veiklą ir ją tobulina;
 
Savo veiklą grindžia kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu ir lyderyste, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklą ir jos poveikį visuomenei ir aplinkai.
 
 
Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.
 
Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, gali sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt
 

Draugaukime „Facebook“!