Stiprėjant globalizacijai, ekonominiams ryšiams tarp šalių, didėja krovinių ir keleivių pervežimo poreikis. Transporto logistikos technologijų studijų programa skirta parengti sausumos transporto inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti ir valdyti krovinių ir keleivių vežimo procesą, įvertinti rinkos sąlygas, naudotis naujomis informacinėmis technologijomis.
 
Šią studijų programą turėtų rinktis komunikabilūs ir greitos orientacijos žmonės, mėgstantys bendrauti ir spėjantys prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių.
 
Absolventai, įgiję inžinerinę kompetenciją, valdys krovinių ir keleivių vežimą geležinkeliais, kelių transportu, sandėlių darbą, logistiką. Gebės organizuoti ir planuoti aprūpinimo, sandėliavimo paskirstymo procesus, valdyti krovinių ir keleivių pervežimą, t. y. ne tik automobilių, bet ir geležinkelių transporto logistikos grandinės veiklą.
 
Baigus studijas galima dirbti technologais, operatoriais, vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vežančiose krovinius ir keleivius automobilių ar geležinkelių transportu, autobusų ir taksi parkuose, kuria vežimo paslaugų įmones ir joms vadovauja.
 
Yra galimybė tęsti studijas universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos studijų krypties programas. Baigus gretutinę vadybos studijų kryptį, studijas galima tęsti pagal socialinių mokslų srities vadybos krypties studijų programas.
 
Aukštosios mokyklos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, organizuoti ir kontroliuoti transporto ir logistikos technologinius procesus, įvertinti rinkos sąlygas bei taikyti naujas informacines technologijas.
 
Baigę šias studijas absolventai žinos: sausumos transporto ir logistikos technologijas bei jų raidos tendencijas; įvairių valstybių reikalavimus, susijusius su gabenamais kroviniais; parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, taikant įvairias technines priemones ir jų valdymo metodus.
 
Tapę savo srities specialistais gebėsite analizuoti krovinių savybes, keleivių ir krovinių srautus; parinkti transporto priemones, atsižvelgiant į maršruto ypatumus; sudaryti krovinių arba keleivių vežimo technologiją, įvertinant teisės aktų reikalavimus; vertinti vežimo technologinio proceso rezultatus ekonominiu ir saugos požiūriu; integruoti vežimų procesus į logistikos sistemą; organizuoti krovos ir sandėliavimo darbus bei materialinių išteklių tiekimą; priimti vežimo valdymo sprendimus, atsižvelgiant į keleivių bei krovinių srautų pokyčius rinkoje; analizuoti transporto priemonių eksploatacines charakteristikas, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas.
 
Gebėsite bendrauti su specialistais spręsdami profesinės veiklos uždavinius, būsite atsakingi už veiklos kokybę bei toliau tobulėsite kintančioje profesinėje veikloje.
 
Norite studijuoti pas mus? Sužinokite konkursinio balo sandarą.
 
Daugiau informacijos apie Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomas studijų programas galite rasti ČIA.