Šią studijų programą turėtų rinktis mokantys bendrauti ir bendradarbiauti asmenys, kuriems patinka tikslieji mokslai.

Studentus moko patyrę pedagogai, turintys daug darbo patirties. Studijoms naudojama moderni įranga: puikiai įrengtos statybinių medžiagų, geodezijos laboratorijos, statybos darbų dirbtuvės. Statybos studijų programa parengta vykdant projektą „Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą“. Statybos studijų programai suteikta „Evalag“ akreditacijos žyma, įrodanti tarptautinį studijų programos akreditavimą (vertino Evalag agentūra Evaluationsagentur iš Badeno-Viurtembergo (Vokietija).

Absolventai dirba projektavimo įmonėse, valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje, projektuotojais, statybos darbų vadovais, vadybininkais, sąmatininkais, kuria savo verslą.

Studijų programos tikslas – parengti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų, atsakingą statinių konstrukcijų inžinerijos specialistą, gebantį savarankiškai planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams bei siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:

 • taikys bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius statybos srityje;

 • žinos ir supras statybinių medžiagų, gaminių bei konstrukcinių elementų savybes, panaudojimo sritis;

 • supras pastatų konstrukcijų stiprumo, standumo, pastovumo reikalavimus;

 • analizuos ir taikys tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus projektavime ir statybos procese;

 • analizuos ir parinks konstrukcinius pastatų sprendimus, konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas;

 • parinks ir taikys bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus;

 • taikys specializuotas kompiuterines programas statybinei dokumentacijai parengti;

 • rinks informaciją ir analizuos duomenis inovacijų diegimo statybos srityje problemoms spręsti;

 • turės praktinių įgūdžių dirbant su geodeziniais, pastatų diagnostikos prietaisais bei statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų įranga;

 • parinks technines priemones pagrindiniams statybos darbams atlikti;

 • vertins ir parengs dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti, įrengs statybvietę;

 • planuos ir organizuos statybos eigą, užtikrins kokybišką darbų atlikimą, saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei pastatų priežiūros administravimą;

 • turės komandinio darbo įgūdžių, mokės bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilins žinias, siekdami tobulinti profesinę kvalifikaciją;

 • supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.