Studijų Šiaulių valstybinėje kolegijoje privalumas – šešios skirtingos praktikos, leidžiančios Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos studentui geriau pažinti savo gebėjimus ir pasirinkti sritį, kurioje labiausiai norėtų dirbti.

Absolventai dirba padalinių vadovais, vadovų asistentais, vadybininkais, personalo, archyvo specialistais, sekretoriais-referentais įvairiose įstaigose ir įmonėse.

 

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, turintį žinių ir gebėjimų planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, valdyti informaciją, spręsti profesinės veiklos problemas, prisitaikant prie nuolat besikeičiančios globalios aplinkos.

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas
  • žino ir suvokia pagrindines teorijas ir koncepcijas, analizuojančias svarbiausias valdymo funkcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį, taiko jas nustatant ir sprendžiant kompleksines profesinės veiklos srities problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
  • geba rinkti, apdoroti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją, atlikti taikomuosius tyrimus, sprendžiant įmonės / įstaigos padalinio veiklos problemas.
Specialieji gebėjimai
  • geba planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės / įstaigos padalinio darbą.
  • geba valdyti informaciją ir dokumentus, naudodamasis biuro technika, informacinėmis sistemomis ir technologijomis.
  • geba administruoti personalo valdymo veiklas, pagrįstai pasirinkdamas žmogiškųjų  išteklių valdymo metodus ir priemones.
  • geba palaikyti įmonės / įstaigos padalinio įvaizdį, vadovaudamasis etikos normomis ir etiketo reikalavimais.
Socialiniai gebėjimai
  • geba bendrauti ir perteikti informaciją specialistams ir kitiems asmenims lietuvių ir užsienio kalbomis.
  • geba atsakingai, kritiškai ir nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, bendradarbiaujant su kolegomis.
Asmeniniai gebėjimai
  • geba savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui
  • geba kūrybiškai dirbti komandoje bei vykdyti projektinę veiklą greitai kintančioje globalioje aplinkoje.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.