Ši studijų programa labiausiai tinka puoselėjantiems grožį ir norintiems jį kurti.

Būsimieji kosmetologai šešias profesinės veiklos praktikas atlieka realioje darbo vietoje: Sveikatos priežiūros fakultete miestiečiams siūlomos įvairios veido ir kūno priežiūros, manikiūro ir pedikiūro, makiažo procedūros. Fakultete vykstančių praktikų metu galima sulaukti darbo pasiūlymų iš grožio salonų atstovų.

Absolventai dirba kosmetikos kabinetuose, sveikatinimo ir sveikatingumo centruose (pavyzdžiui, grožio studijoje SeiSano, grožio namuose „Bona Sforca“, grožio salone „Valandėlė sau“, grožio salone „Okeanija“, sveikatos centre „Energetikas“), kosmetikos gaminių reklamos ir prekybos srityse, organizuoja grožio paslaugų verslą ar kt.

Studijų programos tikslas – parengti grožio terapijos specialistą, gebantį savarankiškai organizuoti ir teikti grožio paslaugas, spręsti profesinės veiklos problemas bendradarbiaujant su sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistais, vadovautis nuolatinio mokymosi principu, prisitaikant prie naujų profesinės srities technologijų sąlygotų pokyčių.

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas
 • žinos ir supras žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
 • žinos kosmetologijoje naudojamų medžiagų sudėtį, išmanys kosmetinių produktų derinimo taisykles ir kosmetinių procedūrų derinimo principus bei kosmetologinių aparatų paskirtį;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos problemoms spręsti, bei naudoti informacinius šaltinius ir informacines technologijas;
Specialieji gebėjimai

gebės:

 • įvertinti kliento odos būklę, remdamasis funkciniais, estetiniais, amžiaus kriterijais, tikslingai parinkdamas vertinimo metodus ir įrangą, atsižvelgdamas į asmens anamnezės duomenis bei identifikuodams estetinius kliento poreikius;
 • sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinęs odos būklę bei nustatęs individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius;
 • analizuoti ir savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, kosmetologinę įrangą ir prietaisus, atsižvelgdamas į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį;
 • savarankiškai atlikti kosmetines procedūras bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose (grožio, sveikatinimo, sveikatingumo sritys) ir nespecializuotose vietose, vadovaudamasis kosmetologinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais;
 • organizuoti kosmetologinės priežiūros verslą, išanalizavęs kosmetologinių paslaugų rinką, kosmetinių medžiagų, kosmetologinės įrangos, priemonių reklamą ir platinimą;
Socialiniai gebėjimai
 • bendrauti ir bendradarbiauti su grožio terapijos ir kitų sričių specialistais, klientais nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
 • efektyviai planuoti, organizuoti kosmetologines paslaugas ir vykdyti profesinės patirties sklaidą;
Asmeniniai gebėjimai
 • savarankiškai mokytis, kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, identifikuodamas ir valdydamas asmeninių pokyčių ir tobulėjimo poreikį.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.