Šią studijų programą turėtų rinktis komunikabilūs ir greitos orientacijos žmonės, mėgstantys bendrauti ir spėjantys prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių.

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti transporto logistikos technologijų absolventus. Studijuodami šią programą, studentai savo įgūdžius formuoja ir plėtoja keturiose praktikose.

Absolventai dirba technologais, operatoriais, vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vežančiose krovinius ir keleivius automobilių ar geležinkelių transportu, autobusų ir taksi parkuose, kuria vežimo paslaugų įmones ir joms vadovauja.

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, organizuoti ir kontroliuoti transporto ir logistikos technologinius procesus, įvertinti rinkos sąlygas bei taikyti naujas informacines technologijas.

Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas žinos:
 • sausumos transporto ir logistikos technologijas bei jų raidos tendencijas;
 • įvairių valstybių reikalavimus, susijusius su gabenamais kroviniais;
 • parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, taikydamas įvairias  technines priemones ir jų valdymo metodus.
Specialieji gebėjimai ir gebėjimai atlikti tyrimus gebės:
 • analizuoti krovinių savybes, keleivių ir krovinių srautus;
 • parinkti transporto priemones, atsižvelgdamas į maršruto ypatumus;
 • sudaryti krovinių arba keleivių vežimo technologiją, įvertinęs teisės aktų reikalavimus;
 • vertinti vežimo technologinio proceso rezultatus ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • integruoti vežimų procesus į logistikos sistemą;
 • organizuoti krovos ir sandėliavimo darbus bei materialinių išteklių tiekimą;
 • priimti vežimo valdymo sprendimus, atsižvelgdamas į keleivių bei krovinių srautų pokyčius rinkoje;
 • analizuoti transporto priemonių eksploatacines charakteristikas, atsižvelgdamas į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas;
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai
 • gebės bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, bus atsakingas už veiklos kokybę bei savarankiškai mokysis kintančioje profesinėje veikloje.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.