Ši studijų programa tinka mėgstantiems bendrauti, empatiškiems ir kūrybiškiems žmonėms.

Turizmo ir viešbučių studijų programos studentams paskaitas skaito turizmo ir apgyvendinimo įmonėse dirbantys kvalifikuoti specialistai, kviestiniai dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio universitetų. Kolegijoje sukurta puiki studijų bazė: įrengti modernūs mokomieji kabinetai, Svetingumo paslaugų centras, kuriame studentai turi galimybę tobulinti praktinius įgūdžius, atlikti realias svečių aptarnavimo užduotis. Įgūdžiai formuojami ir tobulinami trijose praktikose.

Absolventai gali dirbti turizmo įmonėse, teikiančiose kelionės organizavimo paslaugas, apgyvendinimo ir maitinimo, pramogų ir kitas paslaugas, reikalingas turistų poreikiams tenkinti.

Studijų programos tikslas – parengti turizmo specialistą, kuris, organizuodamas ir vykdydamas socialiai atsakingą turizmo ir apgyvendinimo įmonių veiklą, efektyviai bendraudamas ir bendradarbiaudamas, kurs visuomenės poreikius tenkinančius turizmo produktus bei paslaugas nuolat kintančioje verslo aplinkoje, puoselės bendražmogiškąsias vertybes, bus įgijęs žinių ir gebėjimų, įgalinančių savarankiškai produktyviai veiklai, tolesnėms studijoms bei nenutrūkstamam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas
 • žinos pagrindines vadybos, verslo, ekonomikos ir turizmo šiuolaikines teorijas bei koncepcijas, taikys jas organizuodamas turizmo įmonių ir viešbučių veiklą;
 • supras ir taikys teisės aktus, reglamentuojančius turizmo ir viešbučių veiklą nacionalinėje bei globalioje rinkoje;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • atliks turizmo ir viešbučių veiklos tyrimus, vertins rinkos pokyčius bei priims sprendimus darniai turizmo ir viešbučių verslo plėtrai;
 • naudosis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir duomenų bazėmis, apdoros, pateiks ir argumentuotai interpretuos duomenis, reikalingus priimant sprendimus;
Specialieji gebėjimai
 • analizuos verslo aplinką, valdys turizmo ir apgyvendinimo įmonių bei jų padalinių veiklą, numatydamas žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį bei šaltinius;
 • kurs produktus turizmo ir viešbučių sektoriui bei valdys pardavimo procesus nuolat kintančioje verslo aplinkoje;
 • aptarnaus skirtingų poreikių ir kultūrų klientus, organizuodamas bei teikdamas jiems įvairias turizmo ir apgyvendinimo paslaugas;
 • taikys vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius įvairiose darbo bei bendravimo situacijose;
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai
 • atsakingai ir veiksmingai bendraus bei bendradarbiaus su verslo partneriais ir klientais nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste;
 • sieks asmeninio ir profesinio tobulėjimo, bus atviras naujovėms, vadovausis mokymosi visą gyvenimą ir tarptautiškumo nuostatomis;
 • veiksmingai dirbs pavieniu ir darbo grupėse, teiks individualius pasiūlymus.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.