Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė Šiaulių apskrityje aukštoji mokykla, kuri rengia automobilių techninio eksploatavimo specialistus. Šios studijų programos absolventai lengvai randa darbo vietą, yra vertinami dėl puikių praktinių įgūdžių, kurie formuojami praktikų metu.

Kaip žinia, studentai savo studijų metus užbaigia baigiamaisiais darbais. Šiaulių valstybinės kolegijos inžinerinių mokslų studentai nusprendė nustebinti savo projektu – ėmė ir sukonstravo lenktyninį automobilį, kuris, tikimasi, taps neatsiejama Kolegijos dalimi. Suprojektuoti ir pagaminti sportinį automobilį – misija įmanoma!

Absolventai dirba inžinieriais, meistrais, padalinių vadovais automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėse, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose arba kuria privatų verslą ir jam vadovauja.

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Sėkmingai baigęs šią studijų studijų programą, absolventas turi:

Įgyti žinias ir gebėjimus    

 •     žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
 •     žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
 •     vertinti inžinerijoje naudojamų medžiagų, konstrukcinių elementų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
 •     suprasti automobilių techninio eksploatavimo poveikio aplinkai ir eismo saugumo problemas bei taikyti sprendimo būdus.


Gebėti atlikti inžinerinę analizę    

    nustatyti ir vertinti automobilių mechanizmų, agregatų bei sistemų konstrukcinius elementus ir jų sąveiką;
    savarankiškai analizuoti ir vertinti automobilių diagnostikos parametrus, matavimo rezultatus.

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti   

 •     spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo ir eksploatavimo uždavinius, vertinant mokslo ir technologijų pasiekimus;
 •     parinkti optimalius technologinius įrenginius, priemones ir medžiagas, reikalingus automobilių techninei priežiūrai ar remontui atlikti.


Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus    

 •     rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus inovacijų diegimui, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
 •     vykdyti taikomuosius tyrimus, naudojant laboratorinę ir gamybinę įrangą, aptarti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus bei pateikti išvadas;
 •     turėti darbo su technologine įranga, naudojama automobilių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbams, įgūdžių.


Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius    

 •     vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinį procesą;
 •     organizuoti ir vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto materialųjį aprūpinimą;
 •     taikyti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus, mažinančius aplinkos taršą, didinančius transporto priemonių saugumą ir užtikrinančius saugias darbo sąlygas.

Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų    

 •     bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
 •     suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.