Mindaugas pripažįsta, kad studijos atitiko jo lūkesčius. Studijų metu dalyvauta seminaruose, įvairiuose renginiuose, todėl laikas praėjo akimirksniu. Praktikos prabėgdavo taip pat labai greitai, nes studentai gaudavo įvairiausių darbų ir nepastebėdavo, kaip pralekia visa darbo diena. Baigiamoji praktika Šiaulių valstybinės kolegijos Komunikacijos ir rinkodaros skyriuje atrodė labai ilga – 10 savaičių, tačiau dar laukė baigiamojo darbo rašymas, praktikos ataskaitos rengimas, darbe atliekamos užduotys – ir 10 savaičių tarsi nebūta!

Jeigu reikėtų viską pradėti iš naujo, Mindaugas teigia, kad jis viską atliktų taip pat, nesuktų laiko atgal, tikrai nesigaili dėl pasirinkto sprendimo studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Pašnekovas svarsto apie tolimesnių studijų galimybes, tačiau nori išbandyti savo jėgas ir siekia įsidarbinti pagal specialybę. Taip jis tikisi suvokti, ar darbas atrodo įdomus, ar leis jaustis savose rogėse, bus galima suvokti, ko dar galėčiau pasimokyti, ar daug reikėtų tobulėti asmeniškai.

Būsimiems trečiakursiams Mindaugas linki neatidėlioti darbų, laikytis nustatytų baigiamojo darbo rašymo terminų, susidaryti asmeninę darbotvarkę. Geriausia pasirinkti tokią baigiamojo darbo temą, kuri būtų suprantama ir įdomi pačiam rašančiajam. Taip bus įdomiau skaityti mokslinę literatūrą, o pats darbo procesas  neatrodys toks nuobodus ar neįdomus. Kartais būna, kad studentai taip pasitiki savo jėgomis, kad net nesikonsultuoja su darbo vadovais. Gynimo metu šie studentai gauna galybę pastabų, o ištaisyti laiko praktiškai nebelieka, todėl į konsultavimąsi su darbo vadovu reikėtų žiūrėti labai atsakingai.

Mindaugas pasakoja, kad baigiamojo darbo rašymo procesas buvo tikrai visoks. Kartais tekdavo šiek tiek paskubėti, kartais ir savaitėmis patinginiauti, tačiau visą rašymo laikotarpį šio darbo išmesti iš galvos buvo neįmanoma. Parengti baigiamąjį darbą nėra sudėtinga, tačiau tam reikia daug laiko ir pastangų. Tinkamos medžiagos paieška, autorių citavimas, perskaitytos medžiagos aprašymai reikalauja ir paties autoriaus supratimo, ką jis nori pasakyti ir apie ką iš viso rašo. Pašnekovas teigia, kad jam sunkiausiai sekėsi parengti teorinę dalį, nes medžiagos labai daug, atrodo, visko reikia, o išsiplėsti per daug negalima. Baigiamojo darbo autoriui svarbu neišklysti iš temos ribų, o rašyti apie tai, kas svarbiausia. Maloniausia dalis – tiriamoji. Anketos ir interviu klausimyną studentai pasirengia patys, išanalizuoja taip pat patys, taip sužinoma įvairių tobulintinų aspektų, kurie organizacijoms būna reikšmingi. Tyrimo metu pamatomi trūkumai, giliau „pakapstomi“ su baigiamojo darbo tema susiję aspektai.

Apie Organizacijos komunikacijos studijų programą

Organizacijos komunikacijos specialistas yra svarbus, reikšmingas ir žinomas kiekvienoje organizacijoje, nes nuo jo priklauso, kaip sėkmingai tarpusavyje bendraus įmonės administracija ir darbuotojai, koks bus išorinis organizacijos įvaizdis, ką apie įmonę rašys, kalbės ir rodys žurnalistai. Organizacijos komunikacijos studijų programa ugdo būsimųjų specialistų gebėjimus valdyti ir vidinės, ir išorinės komunikacijos procesus, taikyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, saviraišką, novatoriškumą. Šią programą turėtų rinktis mėgstantys bendrauti, išradingi ir kūrybiški žmonės.

Ši studijų programa, turinti tris skirtingas praktikas, vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje, todėl ją pasirinkę studentai pasinaudoja puikia galimybe tapti kvalifikuotais įmonės komunikacijos specialistais, gebančiais kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, studijų programos dalis gali būti vykdoma anglų kalba.

Absolventai dirba komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais, atstovais spaudai įvairiose valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse ir organizacijose.

Tikslas – rengti komunikacijos specialistus, turinčius dalykinių žinių, gebančius planuoti ir valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, kurti informacinius produktus, siejant skirtingas raiškos bei komunikacijos priemones, kurti ir palaikyti palankų organizacijos įvaizdį, tinkamai reaguoti į skirtingų tikslinių auditorijų poreikius ir sparčiai besikeičiančią aplinką, kritiškai vertinti ir analizuoti profesinės veiklos poveikį visuomenės gerovei.

Daugiau informacijos apie studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje galima rasti https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems