Visos šešios vertinimo sritys – Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, Programos sandara, Personalas, Materialieji ištekliai, Studijų eiga ir jos vertinimas, Programos vadyba – gavo maksimalius balus. Tai reiškia, kad konkreti sritis vertinama labai gerai, yra išskirtinė.
 
 
Ekspertai, kurių grupę sudarė trys užsienio šalių mokslininkai ir du vertintojai iš Lietuvos, pastebėjo, kad šią programą pasirinkę studentai yra labai motyvuoti ir subrendę. Su jais dirba turintys puikią patirtį ir galintys didžiuotis savo dėstymo gebėjimais dėstytojai. Programos vizija, pasak ekspertų, yra nuosekli, o tikslai aiškūs.
 
Verslo ir technologijų fakultetas palaiko labai gerus ryšius su regiono statybos bendrovėmis, todėl socialiniai partneriai suteikia vietų praktikai atlikti, priima Kolegijos absolventus į darbą, padeda orientuotis į besikeičiančias technologijas ir apskritai yra patenkinti Šiaulių valstybinės kolegijos rengiamų specialistų išsilavinimu ir lygiu. Vertintojai pabrėžė, kad puikios yra darbui skirtos patalpos, o pati Statybos studijų programa – labai lanksti (su išvadomis galima susipažinti Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje https://www.svako.lt/lt/studentams/studijos/studentams/studijos/studiju-kokybe/akredituotu-svk-studiju-programu-sarasas-ir-vertinimo-isvados).
 
Patys programos vykdytojai – Šiaulių valstybinės kolegijos Statybos ir aplinkos inžinerijos katedra – nedaugžodžiauja ir, savaime suprantama, ekspertų išvadų nepaneigia.
 
 
 
Kaip teigia minėtos katedros vedėja Edita Mockienė, puikų įvertinimą nulėmė daug faktų. Pirmiausia reikia pasakyti, kad Statybos studijų programai skirtos laboratorijos (statybinių medžiagų, geodezijos, pastato energinio efektyvumo, žmonių saugos, mūro, dažymo ir tinko darbų, kompiuterinio projektavimo ir kitos) turi šiuolaikišką techninę ir programinę įrangą, kuri reikalinga įvairiems bandymams, laboratoriniams ir praktiniams darbams atlikti. Studentas, padirbėjęs su tokia įranga, drąsiai jausis ir nuėjęs į praktikos vietą, o jaunam specialistui po studijų baigimo bet kurioje statybos darbų įmonėje nekils problemų dėl įgūdžių naudotis naujausia technika stokos. Specializuotuose kabinetuose (statybos darbų technologijos ir organizavimo, statybinių medžiagų, pastatų konstrukcijų, geodezijos), kuriuose mokslus kremta Statybos studijų programos studentai, daug stendų, plakatų, maketų ir gaminių pavyzdžių.
 
Ekspertų teigiamai įvertintas studijų programos lankstumas pasireiškia tikrai įvairiais būdais. Labai patogu, kad dirbantys studentai gali studijuoti pagal individualų grafiką. Dažnai pasitaiko, kad žmonės turi labai vertingų kompetencijų, įgytų iš kitokios mokymosi veiklos, darbinės ar gyvenimo patirties. Neformalaus ar savaiminio mokymosi pripažinimas sudaro galimybes aukštojo mokslo diplomą turėti tiems, kurie negalėjo ar nenorėjo mokytis taip, kaip yra įprasta. Šiaulių valstybinė kolegija išsiskiria tuo, kad gali įvertinti ir pripažinti neformaliai ir savaiminiu mokymosi būdu įgytus mokymosi pasiekimus. Reikia tik paties studento noro! Atlikus įskaitymus, parengiamas individualus studijų planas, sudaromos sąlygos studijuoti ir pasiekti Statybos studijų programoje numatytus studijų rezultatus. Taikant neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo procedūras, atliekama ir socialinė funkcija, nes sudaromos realios sąlygos mokytis visą gyvenimą.
 
Statybos studijų programa yra viena iš Šiaulių valstybinėje kolegijoje dar ir rusų kalba siūlomų programų. Tokia galimybė yra reikalinga – jau išleista pirmoji Šiaulių aukštosios mokyklos diplomus gavusių statinių konstrukcijų inžinierių iš Ukrainos laida. 2016 m. rudenį Kolegijos slenkstį peržengė nauja būsimųjų statybos specialistų iš Ukrainos grupė – 21 studentas sieks visoje Europos Sąjungoje pripažįstamo aukštojo mokslo diplomo.
 
Tai, kad programa yra išties puiki, pripažįsta ir kalbinti jos studentai. Pavyzdžiui, S14 grupės studentas Gediminas Petkus teigia studijas pasirinkęs todėl, kad statybų sferoje jis dirba jau daugiau nei dešimtmetį ir nori siekti karjeros, be to, neatmeta galimybės kurti savo verslą. Gediminas tapo Šiaulių valstybinės kolegijos studentu, nes čia jam buvo pasiūlytos geriausios galimybės, be to, Šiauliai buvo patogus pasirinkimas dar ir todėl, kad vyras turi Šiauliuose šeimą ir darbą, taip paprasčiau suderinti visas veiklas. Pašnekovas apibendrina, kad studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra išsamios, orientuotos į studentus, turi puikią mokslinę ir techninę bazę. Būtina pastebėti, kad dėstytojai yra kompetentingi, jie bendrauja ne tik formaliai, bet ir stengiasi suprasti studentą.
 
 
IS15 studentas Andrius Degimas Statybos studijų programą taip pat pasirinko todėl, kad jam patogesnės studijos arčiau namų, be to, buvo girdėjęs apie ją gerų atsiliepimų. Tiek Andrius, tiek S15 studentė Deimantė Plunksnaitė labai maloniai atsiliepia apie dėstytojus – giria jų kompetenciją, tai, kad pedagogai yra tiesiog šilti ir geri žmonės. Toks studentų ir dėstytojų santykis tikrai yra labai svarbus, nes pačios statybos studijos nėra lengvos, nors ir įdomios. Žinių ir kompetencijų įgyjama  auditorijose, laboratorijose ir kabinetuose, taip pat tiesiog plečiant akiratį. Pavyzdžiui, kiekvienais metais studentai vyksta į respublikinį studentų konkursą „Jaunasis statybininkas“. Šiemet iš konkurso parsivežta pirmoji vieta. Nuolatos organizuojamos pažintinės išvykos, kuriose susipažįstama su įmonėmis, naujausiomis medžiagomis ir technologijomis. Statybininkai taip pat turi ir kitų tradicijų – rudens pradžioje pirmakursiai krikštijami ir priimami į darnią bendruomenę.
 
Viena iš Statybos programos socialinių partnerių – UAB LIMEGA – su programos vykdytojais bendrauja ir bendradarbiauja jau daugiau nei 10 metų. Bendrovės direktoriaus pavaduotojas Aivaras Mockus pastebi, kad į praktiką ateinantys studentai yra labai smalsūs ir motyvuoti. Jie nori įgyti kuo daugiau praktinių įgūdžių, gausinti žinias. Vadinasi, motyvuoti studentai ir praktikoje stengiasi išnaudoti visas galimybes.
 
Galima apibendrinti, kad visų aptartų faktorių visuma sukuria puikų bendrą Statybos studijų programos įspūdį, kurio geriausia reklama yra geri studentų atsiliepimai, nekintantis daug metų vykdomos ir visuomenės poreikius dėl savo novatoriškumo atitinkančios programos populiarumas.
 
Daugiau informacijos apie šią studijų programą ir tai, ką dar galima studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje, rasite www.svako.lt