Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijos vykdomos dviejuose fakultetuose – Verslo ir technologijų bei Sveikatos priežiūros. Stojantiesiems siūloma per 20 studijų programų į informatikos, inžinerijos, socialinius, sveikatos mokslus ar verslo vadybą orientuotiems žmonėms.
 
 
Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gali pildyti ir koreguoti LAMA BPO informacinėje sistemoje. Į prašymą galima įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas bus koreguojamas kelis kartus, galios paskutinė koreguoto prašymo versija.
 
Per šį laikotarpį stojantieji turi ne tik užsiregistruoti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (LAMA BPO IS, www.lamabpo.lt) ir pasirinkti pageidaujamas studijų programas, bet ir įkelti brandos atestatų duomenis bei kitą papildomą informaciją (jei yra) į LAMA BPO IS. Stojantieji tai atlieka savarankiškai. Išsilavinimo dokumentų informacijai įkelti pakanka spustelėti mygtuką „Įkelti“.
 
 
Jei stojančiojo pavardė skiriasi nuo įrašytos jo išsilavinimo dokumentuose, reikia pridėti pavardės keitimą įrodančio dokumento kopiją.
 
Pirmieji kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 24 d. Išsami informacija apie bendrąjį priėmimą – www.lamabpo.lt.
 
Svarbu: jei gavęs kvietimą asmuo negalės nustatytu laiku atvykti pasirašyti studijų sutarties pats, jis turėtų iš anksto pasirūpinti notaro patvirtintu įgaliojimu kitam asmeniui (nebūtinai šeimos nariui) arba pasinaudodamas elektroninėmis asmens identifikavimo priemonėmis sudaryti įgaliojimą per www.igaliojimai.lt.
 
 
Stojantieji per bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (jei turi tokią teisę, žr. Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas) arba nefinansuojamas studijų vietas.
 
Tuo pat metu vykdomas ir tiesioginis priėmimas į Šiaulių valstybinę kolegiją. Šiuo būdu stoja asmenys, kurie dėl kokių nors priežasčių nedalyvauja bendrajame priėmime, arba neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas, arba nesitiki įstoti per bendrąjį priėmimą dėl žemo konkursinio balo. Konsultacijos ir stojančiųjų priėmimas vykdomas ir Kolegijos priėmimo tarnyboje, ir fakultetuose (priėmimo tarnyboje – visą vasarą iki rugpjūčio 24 d., fakultetuose – iki liepos 7 d. ir nuo rugpjūčio 25 d. ).
 
 
Stojantieji iš Žemaitijos regiono, kurie norėtų studijuoti Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų skyriuose Telšiuose ar Mažeikiuose, gali kreiptis tiesiai į skyrius arba į Kolegijos priėmimo tarnybą Šiauliuose. Studijos minėtuose skyriuose yra mokamos, vykdomos ištęstine forma.
 
 
Informacija stojantiesiems (priėmimo taisyklės, konkursinio balo sandara, studijų kaina ir kitos aktualijos) skelbiama www.svako.lt  skiltyje „Stojantiesiems“.
 
Nauja studijų programa – Gamybos vadyba ir logistika – gali atsirasti bendrojo priėmimo programų sąraše kiek vėliau, kviečiame sekti informaciją. Priėmimas į studijų programą Dietetika šiemet nebus vykdomas.
 
Stojančiųjų konsultavimas:
 
el. paštu priemimas@svako.lt
 
tel.: (8 41) 52 37 69, +370 615 97 114
 
Šiaulių valstybinės kolegijos Centriniai rūmai,
 
Aušros al. 40, 211 ir 222 kab.
 
Kontaktai: