Švietimo, mokslo ir sporto ministerija praneša, jog jau kitų metų rugsėjį kolegijos galės abiturientams siūlyti ne tik bakalauro, bet ir trumpąsias studijas, kurios leis per 1,5–2 metus įgyti rinkojpaklausias, pavyzdžiui, informacinių technologijų  (IT) specialybes. 

Tokią galimybę atveria Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pakeistas studijų vykdymo reglamentavimas.

Trumposios studijos ne tik padidins studijų prieinamumą jaunuoliams iš socialiai pažeidžiamų grupių, bet ir sudarys sąlygas sparčiau parengti specialistus, kurių darbo rinkoje trūksta.

Jos taip pat taps pereinamąja pakopa tarp profesinio mokymo ir bakalauro studijų, didins aukštojo mokslo prieinamumą baigus profesinio mokymo įstaigas, – sako ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Numatoma, kad trumpąsias studijas galės siūlyti kolegijos, turinčios atitinkamos krypties įdirbį – jau vykdančios bakalauro studijas.

Trumposios studijos galės būti vykdomos informatikos inžinerijos ir programų sistemų, taip pat turizmo ir poilsio studijų kryptyse.

Prireikus trumpųjų studijų krypčių sąrašas galės būti pildomas, kad specialybę greičiau galėtų įgyti ir kitų krypčių paklausūs specialistai.

Trumpąsias studijas baigęs absolventas galės iš karto užsiimti profesine veikla arba tęsti studijas bakalauro pakopoje.

Tyrimai rodo, kad žemesnio socialinio statuso moksleiviams studijos mažiau patrauklios dėl trukmės, kainos ir galimos karjeros neapibrėžtumo. Todėl šie jaunuoliai dažniausiai renkasi trumpesnes, mažiau kainuojančias studijas ar konkrečią profesinę kvalifikaciją suteikiantį profesinį mokymą.

Trumpųjų studijų modelis taip pat turėtų padėti stipriau susieti profesinį mokymą su aukštojo mokslo sektoriumi ir suformuoti patrauklų mokymosi kelią asmenims, kurie baigę profesines mokyklas ir norėtų įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Parengta pagal ŠMSM informaciją