Taip pat veikia magistrantūros studijų programa „Medijos ir komunikacija“, aprėpianti įvairias komunikacijos sampratas akcentuojant naujųjų medijų specifiką.

Studentams katedroje suteikiama ne tik teorinių žinių, jie gauna ir daug praktikos: būsimieji žurnalistai gali rašyti Klaipėdos universiteto laikraščiui, tobulinti savo gebėjimus mokomajame žurnalistikos studijų tinklaraštyje „Sociumas“, dalyvauti Žurnalistų klubo veikloje, prisijungti prie Medijų laboratorijos ir kt.

Pirmaisiais studijų metais žurnalistai mokosi bendrųjų dalykų, o jau nuo antrojo kurso plačiau gilinasi į specialybės dalykus. Studentai džiaugiasi, kad dar studijų metu galima tobulinti įgytus įgūdžius. Vieni rašo į Klaipėdos universiteto laikraštį, kiti praktikuojasi katedros vedėjos doc. dr. D. Janavičienės iniciatyva sukurtame mokomajame tinklaraštyje „Sociumas“. Taip pat katedroje aktyviai veikia ir lektorės Irenos Rezgevičienės įkurtas Žurnalistų klubas. Šiemet klubo prezidentas Rytis Savickis drauge su kolegomis universiteto studentams pristatė žurnaliuką „V.E.T.O!“ Ketvirto kurso studentė Dovilė Sobutaitė teigia, kad praktikuotis ir gilinti savo sugebėjimus yra kur, tik reikia tam noro: „Jei mėgsi tai, ką darai – tai ir bus kur pasireikšti, ir seksis. Dabar interneto erdvė beveik visagalė. Žinoma, reikia suvokti, kad tai nėra ta studijų programa, kurią tik pabaigus atsidarys visos durys. Neatsidarys nė vienos, jei pats nerodysi iniciatyvos ir nesistengsi. Bet apskritai ši studijų programa ganėtinai universali ta prasme, kad gali išsilavinimą pritaikyti daugelyje sričių.“

Žurnalistikos studijų absolventai dirba pagal specialybę

Būsimieji žurnalistai, studijų metu įgiję dalykinių žinių, pažintinių ir praktinių gebėjimų, gali dirbti periodinių leidinių redakcijose, televizijos ir radijo stotyse, elektroninės žiniasklaidos portaluose, įstaigų, įmonių ir organizacijų ryšių su visuomene tarnybose. Katedros dėstytoja doc. dr. Daiva Sirtautienė džiaugiasi, kad studentai, baigę žurnalistikos studijas, dirba būtent žiniasklaidos ar viešųjų ryšių srityse: nemažai absolventų dirba periodinių leidinių redakcijose, pavyzdžiui, Rūta Juknevičiūtė („Respublika“ žurnalistė), Milda Skiriutė („Klaipėda“ žurnalistė), Paulius Matulevičius („Vakarų ekspreso“ žurnalistas), televizijoje dirba Indrė Tumėnaitė, Dovydas Kasparavičius („Balticum TV“), viešųjų ryšių srityje darbuojasi Benjamina Zdanevičiūtė. Dėstytoja sako paminėjusi tik mažą absolventų dalį. Dirbančiųjų pagal specialybę yra kur kas daugiau.

Naujai įsikūrusi moderni Medijų laboratorija

Praėjusių metų lapkričio 8 dieną Socialinių mokslų fakultete atidaryta nauja Medijų laboratorija, kurioje sumontuota naujausia moderni aparatūra: kompiuteriai, pritaikyti darbui su aukštos kokybės vaizdo technika (HD), profesionali programinė įranga, garso ir vaizdo įrašymo įrenginiai, videokameros su įvairiais priedais. Medijų laboratorijoje žurnalistikos studijų programos studentai praktiškai mokysis darbo televizijoje ir radijuje ypatumų. Medijų laboratorijoje parengti studentų darbai jau publikuojami internetinėje erdvėje.

Informologija

Be žurnalistikos bakalauro studijų programos, Komunikacijų katedroje veikia ir informologijos studijų programa. Katedros vedėja doc. dr. Daiva Janavičienė apgailestavo, kad nuo 2013 m. informologijos studijų programą Klaipėdos universitete planuojama uždaryti dėl nepakankamo stojančiųjų susidomėjimo ja. Per tuos metus, kol programa veikė, Klaipėdos regiono bibliotekas gerokai papildė nauji kvalifikuoti darbuotojai. Vedėja didžiuojasi savo srityje dirbančiais ir užimančiais garbingas pareigas absolventais. „Dr. Ineta Krauls – Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro direktorė ir VU Komunikacijos fakulteto dėstytoja, Rasa Merkevičiūtė – respublikinio projekto „Bibliotekos pažangai“ koordinatorė Klaipėdos regione, Airida Samavičienė – Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus vedėja, Daiva Nakrošienė – I. Simonaitytės bibliotekos Kultūros vadybos skyriaus vedėja, Elena Stankevičienė – Pagėgių savivaldybės bibliotekos direktorė, Jonas Grušas – Skuodo rajono viešosios bibliotekos direktorius. Dar galėčiau vardyti labai ilgai“, – sako vedėja.

G. Šimtininkaitės nuotrauka

Komunikacijų katedra veikia tikrai aktyviai, nuolat atsinaujina ir siekia studentams sudaryti geriausias sąlygas save realizuoti.

Medijos ir komunikacija – magistrantūros studijos

„Kadangi tai yra komunikacijos srities studijos, nusprendėme, kad reikia pateikti daugiau komunikacijos teorijų, analizuojant ir komunikacijos tyrimo metodus. Į pagrindinį studijų tinklelį įtraukėme rinkodarą. Taip pat buvo nuspręsta, kad į studijų programą reikia įtraukti ir taikomąsias medijas, neužmirštant ne tik teorinių aspektų, bet ir praktinės veiklos, kurią studentai išbandys. Taip pat įtraukėme medijų teorijas. Medijų teorijose dėstoma tiek teorinė medžiaga, tiek bandoma suaktyvinti studijuojančiųjų kūrybingumą, kuris galėtų reikštis pritaikant įvairias medijas“, – magistrantūros studijas apibūdina katedros vedėja D. Janavičienė.

Živilė Aleksandravičiūtė