20122013 m. m. Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) Slaugos katedroje studijuoja apie 200 būsimų specialistų.

Ankstesniuose numeriuose pristatėme jūros mylėtojus – Laivo inžinerijos katedrą, kalbėjome apie modernėjančius, vietoje nenustygstančius Komunikacijų katedros atstovus. Klaipėdos universitete studijuoja ir altruistiški globos ir priežiūros funkcijas besimokantys atlikti studentai – juos rengia Slaugos katedra. Katedros vedėja doc. dr. Vida Mockienė – pirmoji slaugytoja Lietuvoje, apgynusi sveikatos mokslų daktaro laipsnį (2010 m. Suomijoje, Tamperės universitete). Katedroje dirba 6 profesoriai (iš jų 4 – habilituoti mokslo daktarai), 9 docentai, 6 lektoriai ir 10 asistentų, kurių aukšta kompetencija atitinka studentų poreikius. Katedra didžiuojasi ne tik dideliu studentų skaičiumi, bet ir dėstytojų noru tobulėti: keturi slaugos katedros doktorantai studijuoja sveikatos mokslų doktorantūroje Suomijoje, o vienas doktorantas – Klaipėdos universitete.

Katedros misija ir vizija šalia

Slaugos katedros darbuotojai kasdien dirbdami stengiasi nepamiršti savo misijos – Lietuvai ir visai Europai rengti aukštos kvalifikacijos slaugos specialistus (praktikus ir mokslininkus), kurie sugebėtų spręsti problemas, kylančias slaugant ligonius, organizuojant slaugos procesą ar vykdant mokslinę tiriamąją veiklą. Produktyviausias darbas būna tada, kai dirbi turėdamas aiškią viziją. Slaugos katedra ją turi. Siekiama, kad ši katedra taptų augančiu ir stiprėjančiu studijų ir mokslo centru, suteikiančiu bazinį universitetinį, europinius standartus atitinkantį slaugytojo profesinį išsilavinimą.

Pirmąsias procedūras patiria lėlė Anna

Katedroje rengiami slaugytojai, pasižymintys bendrosiomis ir profesinėmis kompetencijomis, sudarančiomis pagrindą dirbti įvairiose sveikatos priežiūros srityse. Kad studentai taptų puikiais savo srities specialistais, jie privalo nuolat tobulinti savo žinias ir gebėjimus, pritaikyti tai praktikoje. Nuo 2006 metų KU SvMF moksliniame-pedagoginiame padalinyje veikia Slaugos intervencijų kabinetas, kuriame studentai mokomi praktinių slaugos įgūdžių. Laboratorijos įžymybė ir studentų pagalbininkė – daugiafunkcė lėlė Anna. Studentai mokosi daryti dirbtinį kvėpavimą, sekti širdies veiklos parametrus, stebėti klinikinės mirties imitavimą ir daugelį kitų procedūrų, kurių metu lėlė Anna gali būti sodinama, transportuojama ir pan.

Vien šiuo intervenciniu kabinetu neapsiribojama. Studentai turi galimybę naudotis mokslinėmis ir praktinėmis bazėmis įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, mokslo institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose: VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos respublikinėje ligoninėje, VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje, VĮ poilsio namuose „Baltija“, VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotyje, UAB medicinos centre „Šviesmeda“, UAB „Mano šeimos gydytojas“, UAB klinikoje „Nefrida“ ir kt.

Galimybė išvykti

Naujų žinių ir praktinių įgūdžių studentai įgyja ne tik mokymo bazėse Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Slaugos katedra turi partnerių užsienyje, dalyvauja studentų ir dėstytojų mainų programoje „Erasmus“. Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su mokslo įstaigomis Suomijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Danijoje, Kipre, Graikijoje, Islandijoje, Maltoje.

Vykdomas tarptautinis plėtros projektas „Cohab“

Slaugos katedroje vykdomas „Cohab“ projektas. Šio projekto vadovė yra lektorė dr. G. Šniepienė, valdymo komiteto narė nuo Klaipėdos universiteto – doc. dr. N. Istomina, už slaugos sritį šiame projekte atsakinga asist. I. Brasaitė. Projekte dalyvauja 7 partneriai iš 5 šalių, esančių aplink Baltijos jūrą. Slaugos profesijai projekte atstovauja 3 institucijos: Klaipėdos universitetas (Lietuva), Gdansko medicinos universitetas (Lenkija) ir Selando kolegija (Danija). Klaipėdos universitetui projektas naudingas dėl dėstytojų ir studentų mobilumo, aukštojo mokslo koordinavimo ir integravimo į darbo rinką Pietų Baltijos regione. Šio projekto lėšomis jau įrengta nuotolinio mokymo klasė Sveikatos fakulteto studentams.