Buvau pasiruošusi dideliems gyvenimo iššūkiams

Nuėjau ilgą ir pilną iššūkių kelią, kol atradau tikrąjį pašaukimą. Baigusi mokyklą įstojau net į šešis universitetus, iš kurių tris pabaigiau bakalauro ir magistro laipsniais. Kelis kartus mečiau studijas, nes trūko holistinio požiūrio, kur yra mano vieta šiame pasaulyje, neturėjau gyvenimiškų įgūdžių. Man trūko kantrybės monotoniškoms ir teorinėms paskaitoms.
Internete atsitiktinai pamačiau skelbimą apie Edukologijos bakalauro studijų programą Danijos būtinųjų mokytojų rengimo koledže (DNS The Necessary Teacher Training College). Sudomino, nes pirmaisiais studijų metais laukia kelionė į Afriką, o mokymosi procesas vyks bandant, eksperimentuojant. Man tai suskambo – buvau pasiruošusi dideliems gyvenimo iššūkiams.
– Iššūkių buvo?
– Ne vienas. Pavyzdžiui, su studentų komanda nusprendėme, kad turėčiau gauti autobuso vairuotojo pažymėjimą. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad vairuosiu autobusą Afrikoje.
Ši mokymosi įstaiga išskirtinė: koledžas bendruomeninis ir labai alternatyvus palyginus su kitais universitetais ir koledžais – jame studijuojantys labai daug keliauja ir praktiką sieja su teorija.

DNS The Necessary Teacher Training College

Demokratiškumo ugdymas
DNS ugdymas pagrįstas bendradarbiavimu grupėje. Susirinkimų metu diskutuojame, sprendžiame problemas, planuojame veiklą ir studijas, priimame sprendimus, mokomės atviro ir nuoširdaus bendravimo. Kartais susirinkimai užsitęsia, nes būna gan sunku grupiokų akivaizdoje atsiverti ar argumentuotai atskleisti savo nuomonę. Todėl iškyla būtinybė mokytis ir įgyti psichologijos, sociologijos žinių.
Tai kone vienos svarbiausių gyvenimo pamokų – suvokti save kaip atspindį kituose. Pažvelgti plačiau ir pamąstyti apie savo veiklą visuomenėje. Komandos, bendruomenės bendra būtis tampa stiprybe.
Taigi planuojant veiklą ir studijas mokomės išklausyti, suprasti ir argumentuotai pateikti savo nuomonę. Yra išklausomas kiekvienas ir priimame visiems tinkamą sprendimą. Taip motyvuojamas komandinis darbas ir praktikuojamas demokratiškumas.

Mokomės pažinti pasaulį

Kodėl pirmaisiais studijų metais 4 mėnesius keliaujame autobusu po vakarinės Afrikos šalis?

Mes trokštame pažinti pasaulį, praplėsti akiratį. Ši kelionė ne tik stulbinantis nuotykis, bet ir ganėtinai sunkus išbandymas. Gyvenimiškos, kupinos iššūkių situacijos – pats nuostabiausias mokymo ir mokymosi būdas.
Pavyzdyzdžiui, kai po Afriką keliaujam su studentais ir staiga autobusas sugenda – nieko kito nelieka, kaip patiems išspręsti problemą. Keliauti iki artimiausio kaimelio ir ieškoti mechaniko. Ir visai nesvarbu, kad nekalbam bendra kalba. Kai yra didžiulis noras suprasti vienas kitą, atsiranda ir būdai bei atsiskleidžia kūrybiškumas. Iššūkiai - neišvengiama būtinybė. Noras atrasti, pažinti ir eksperimentuoti – mokymosi proceso variklis.
Ši kelionė nėra turistinė, keliaujame ir mokomės. Tarkime, sustojame Maroko kalnuose ir visi studentai pasirenka temas, apie kurias norėtų sužinoti daugiau. Tai gali būti šeimos tradicijos, religija, ekonomika, politika, švietimo sistema. Tie, kurie pasirinko domėtis švietimo sistema, vienokią istoriją išgirs iš aštuonerių metų mergaitės, kuriai iki mokyklos kiekvieną dieną reikia keliauti penkis kilometrus, kitokią – iš tos mokyklos mokytojo ar dėdės švietimo ministerijoje. Bandome ugdyti kritinį mąstymą: faktai priklauso nuo to, kas juos pateikia. Surinkę informaciją, ja dalijamės, tokiu būdu formuojamės įvairiapusį situacijos suvokimą.

Kodel reikia tokio issilavinimo
 

Kodėl reikalingas toks išsilavinimas?
Kodėl mokytojui naudinga įgyti tokią patirtį?

Kad ugdytų kritiškai ir savarankiškai mąstančią asmenybę, kuri pajėgi dalyvauti savo šalies valdyme. Kad asmuo netaptų vien darbo ir manipuliacijų įrankiu. Švietimas yra galingas ginklas, kuriantis gerovę, taiką, socialinį teisingumą. Mokytojas – tai ir politikas, ir ekonomistas, ir psichologas, ir sėkmingos ateities kūrėjas. Mokytojas – svarbiausia profesija. Nes mūsų ir mūsų planetos ateitis priklauso nuo to, pagal kokias vertybes žmogus yra ugdomas.

Eglė Šimukėnaitė
Mokytoja-mentorė

DNS The Necessary Teacher Training College
www.dns-tvind.dk
Facebook @dnsdenmark
Instagram @dnsteachertraining