ASU garantuoja ne tik kokybiškas studijas, plačias akademines galimybes, bet ir originaliausiais būdais padeda kurti. Pavyzdžiui savo verslą, arba naujas idėjas didžiosioms Lietuvos bei įtakingoms pasaulio kompanijoms. 85 proc. studijuojančiųjų dirba jau nuo II kurso ir net vadovauja įmonių padaliniams. Studijos ir darbas ne tik nesunkiai suderinamos, bet ir puikiai vienas kitą papildančios veiklos.

Verslo sektorius, kuriame tikslines specialybes studijuojantys gali save atrasti, labai platus. Pradedant didžiosiomis įmonėmis, kuriose dirba tūkstančiai žmonių – „Swedspan Girių bizonas“, „Stora Enso Lietuva“ ir „BOEN Lietuva“ – ir baigiant smukliojo verslo įmonėmis, nuosavais ūkiais. Nėra jokių kliūčių įsilieti į verslo aplinką, nes tam praktiškai ruošiamasi nuo pirmųjų studijų metų. Su kitais universitetais kartu vykdomas projektas „Start“ leidžia akis į akį bendrauti su būsimais darbdaviais, sužinoti, kokių specialistų jiems reikia, išmoko paruošti išskirtinį CV, pristatyti save ir savo įgūdžius, atskleisti tikrąją motyvaciją. Ir pokalbis dėl darbo čia vyksta ne su trimis darbuotojais, bet su dešimt kietų dėstytojų. ASU Mokslo kavinėje turėdamas idėją gali įregistruoti savo verslo įmonę, konsultuotis, gauti praktinės pagalbos, o verslą pradėti net be realaus biuro. Svarbu idėja, svajonė ir vizija, kurią realizuoti tau padės universitetas. Nemažai ASU absolventų yra įkūrę savo įmones, dirba nuosavuose ūkiuose.

Verslininkai studijų metus vadina geriausiu laiku, padėjusiu ne tik įgyti reikalingų žinių, praktinių įgūdžių, bet ir užmegzti kontaktų, susirasti bendraminčių ir gauti puikių idėjų. Verslininkai vertina ASU absolventus dėl praktinių įgūdžių ir specifinių žinių, kurias suteikia ne tik unikalios studijų programos, bet ir profesinė praktika. Profesinės praktikos ne tik suartina kurso draugus, sulipdo panašiai mąstančius ir bendro tikslo siekiančius, bet leidžia pajusti realų skirtingų specialybių darbo skonį, išbandyti ir atrasti save įvairiose sferose. Pavyzdžiui ekonomistai patys susikuria praktikos terpę – imitacinę įmonę, kurioje kiekvienas studentas pabuvoja visuose keturiuose galimuose įmonės skyriuose – gamybos, pardavimų, finansų, pirkimų arba personalo. Čia realiai sekamas balansas, pildomos finansinės ataskaitos. Miškininkus praktika nuveda į girininkijas, kur brėžiamos viržės, matuojama, dokumentuojama. Agronomai ir inžinieriai vietą randa įmonėse arba valstybinėse įstaigose. O tie, kurie trokšta pasižvalgyti po pasaulį, pasisemti ir pasidalinti naujomis idėjomis, praktikos vietą gali rinktis užsienyje.

Visą vasarą vykstanti praktika leidžia susipažinti su užsienio valstybių darbo specifika, užmegzti naujų kontaktų, pažinti šalis, kultūras ir žmones. Be to, drąsiausiems ir apsisprendusiems patirties semtis užsienyje, skiriamos 600 eurų per mėnesį stipendijos. Statistika rodo, kad absoliuti dauguma ASU absolventų dirba tiesiogiai su baigtomis studijomis susijusį darbą. Taigi jie nešvaisto įgytų žinių ir gebėjimų, o nuosekliai realizuoja save eidami pasirinktu keliu.