Renata, kas paskatino Tave pasirinkti Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas Kauno kolegijoje?

Jau vaikystėje norėjau būti mokytoja, mėgau prižiūrėti mažesnius vaikus. Taip pat turėjau slaptą svajonę – mano mama studijavo pedagogiką, tačiau studijų nebaigė, todėl siekiau išpildyti tai, ko mamai nepavyko. Be to, norėjau persikelti į Kauną. Įvertinusi asmeninius savo gebėjimus bei išlaikytų brandos egzaminų rezultatus, pasirinkau studijuoti specialybę, kurią baigusi galėčiau pilnai  save realizuoti.

Kokie studijuojami dalykai studijų procese Tau buvo naudingiausi?

Iki šiol su malonumu prisimenu dėstytojos Astos Jakimavičienės ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, edukologijos, aplinkos pažinimo paskaitas, kurios buvo aiškios, sistemiškos, tikslios. Saugau šių paskaitų konspektus ir kartas nuo karto juos perskaitau iš naujo. Išskirčiau ir Saulės Šeškutės vaiko raidos psichologijos paskaitas. Šiuo metu lopšelyje – darželyje „Vaikystė“ dirbu pavaduotoja ugdymui, kur man tenka susitikti su dabar Pedagogikos katedroje studijuojančiomis studentėmis. Joms akcentuoju, kad tai, ką gauna iš dėstytojos A. Jakimavičienės yra esminiai dalykai savo ateitį siejant su pedagogo profesija.

Studijuodama pasinaudojai „Erasmus+“ mainų programos galimybėmis ir vykai į Turkiją bei Švediją. Kokios patirties įgijai?

„Erasmus+“ mainų programos galimybėmis pasinaudojau net 3 kartus. Studijuodama pirmame kurse išvykau į Turkiją dalyvauti intensyvioje studijų programoje „TeCore“. Tai buvo mano pirmoji savarankiška kelionė į užsienį, kur drauge su studentais iš kitų šalių vykdėme programos užduotis, įgyvendinome įvairias veiklas mokyklose. Žinoma, tai buvo iššūkis, tačiau ši patirtis buvo labai svarbi tolesniam mano asmenybės tobulėjimui.

Antrame kurse išvykau studijuoti į Mid Sweden universitetą, esantį Harnosando mieste, Švedijoje. Studijos universitete vyko daugiausiai nuotoliniu būdu, tai man buvo nauja. Pažinau švedų kultūrą, žmones. Šiose studijose patobulinau savo anglų kalbos įgūdžius, dėl kurių išvykdama labiausiai jaudinausi ir net buvau pradėjusi dvejoti dėl studijų Švedijoje, tačiau dėstytoja Raimonda Sadauskienė, matydama mano užsidegimą dalyvauti įvairiose, katedros organizuojamose, veiklose, iniciatyvumą – padrąsino vykti. Ryžausi ir nesigailiu, nes sugrįžau pasitikinti savimi, praplėtusi savo pasaulėžiūrą ir turėdama gilesnį suvokimą, kaip gali būti vykdomas ikimokyklinis ugdymas. Ši patirtis leido permąstyti savo asmenines vertybes ir suvokti, kad studijas pasirinkau todėl, kad noriu daug ką šioje srityje nuveiktiir svarbiausia – suprantu, kaip tą reikia daryti.

Antrą kartą į Švediją vykau atlikti 3 mėn. praktikos mokykloje. Jos nedidelė bendruomenė priėmė šiltai, kolektyvas noriai dalinosi savo patirtimi. 

Ar būtent Švedijoje atlikta praktika Tau ir buvo naudingiausia?

Taip, nes jos metu susiformavo vaizdinys, koks galėtų būti ikimokyklinio ugdymo procesas ir Lietuvoje - betarpiškas mokytojų, tėvų, vaikų bendravimas, pasitikėjimas vaikais. Mokytojos, kurios dirbo mokykloje, man tapo pavyzdžiu kaip kūrybiškai reikia bendrauti su vaikais, jų tėvais. Ten pamačiau, kaip svarbu atliepti kiekvieno vaiko individualius poreikius ir kaip tai padaryti. Nors nuo šios praktikos praėjo devyneri metai, bet tam tikras situacijas gana tiksliai, aiškiai atsimenu iki šiol. Praleidusi Švedijoje beveik metus (kartu su studijomis ir praktika), grįžusi nusprendžiau studijų baigiamajame darbe palyginti ikimokyklinio ugdymo sistemas Lietuvoje ir Švedijoje. Pamenu, gynimų metu sakiau, kad Lietuvai iki Švedijos ikimokyklinio ugdymo dar toli, o šiandien galiu pasakyti, jog esame labai labai arti.

Be studijų procese išmoktų dalykų, kokius vertybinius, moralinius, dvasinius principus sustiprinai studijuodama Kauno kolegijoje?

Pasitikėjimą savimi, gebėjimą dirbti komandoje. Studijų metu subrendau kaip asmenybė, suvokiau, kad studijos kolegijoje buvo mano kelio pradžia.

Kodėl norinčius studijuoti paragintum rinktis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą?

Šiltas bendravimas ir dėstytojų palaikymas skatina tobulėti, o pačios studijos įkvepia siekti daugiau, išsikelti sau naujus tikslus ir juos įgyvendinti. Šią specialybę rekomenduoju dar ir dėl to, kad Lietuvoje yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumas, todėl baigus studijas dėl darbo tikrai nereikės jaudintis.