„Tikriausiai net nebūčiau pagalvojusi apie Karo akademiją, nes anksčiau ji man atrodė tolima ir neatrasta, apipinta mitų, kurie bylojo, kad studijas joje renkasi tik patys stipriausi, o aš nieko dar nesugebu, – prisimena Rūta. – Tačiau tik kai pats išsidažai maskuojamaisiais dažais, apsiauni „kerzus“, suvoki, kad Akademijoje tarnauja ir studijuoja tokie pat žmonės kaip tu. Vienintelis skirtumas tarp mūsų tik tas, kad jie „atsistojo nuo sofos ir kažką nuveikė“. Bet „atsistojau“ ir aš – išgyvenusi pirmųjų įveiktų iššūkių džiaugsmą ir fizinį skausmą, nuėjus kilometrų kilometrus žygiuose, supratau, kad man to dar maža.

Lietuvos šaulių sąjungoje patirti pirmieji kartai, šimtai neatsakytų klausimų apie save, Lietuvą ir kariuomenę sukėlė pažinimo troškulį, kurį po truputį bandau numalšinti jau Karo akademijoje. Visada didžiuodamasi žiūriu į šaulius, kurie savo kasdienybėje atranda laiko prisidėti prie Sąjungos veiklos ir su meile tai daro!“

Atrankos į Karo akademiją rezultatai rodo, kad susidomėjimas studijomis joje didžiausias tarp Lietuvos šaulių – pernai į Akademiją įstojusiųjų daugiau kaip pusė buvo šauliai, daug jų rinkosi karininko kelią ir anksčiau, pasiryžęs toliau siekti užsibrėžto tikslo – tapti Lietuvos karininkais.

Vyksta atranka į studijas Lietuvos karo akademijoje

Norintys studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje jau gali registruotis jos Atrankos centre ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje. Tai – pirmasis atrankos etapas, pakeitęs anksčiau laikytą profesinio tinkamumo testą, skirtas kandidatų norui ir pasiryžimui tapti Karo akademijos kariūnais, o vėliau – karininkais įvertinti. 

Motyvaciniame pokalbyje gali dalyvauti vaikinai ir merginos nuo 18 iki 28 metų. Sėkmingai jame pasirodžiusių – mažiausiai 6 balus iš 10 galimų surinkusių – kandidatų rezultatai galioja dvejus metus. Per pokalbį ne mažiau kaip 6 balais įvertinti jaunuoliai įgyja teisę dalyvauti kituose stojimo etapuose.

Norintys dalyvauti motyvaciniame pokalbyje jaunuoliai kviečiami registruotis Akademijos Atrankos centro telefonu +370 682 31072 arba el. paštu lka.atranka@mil.lt. Registracija kiekvienam kandidatui yra būtina.

Kaip vyksta motyvacinis pokalbis?

Individualaus pokalbio metu vertinimo komisija kandidatui pateikia nuo 5 iki 10 klausimų apie profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksnius ir krašto apsaugos sistemoje (KAS) įgytą praktiką, asmenines savybes, galinčias daryti įtaką studijoms LKA ir tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, etninius kandidato principus (etikos suvokimą, darbo stilių, konfliktų sprendimo metodus) ir ateities planus, savo profesinės veiklos po 5–10 metų įsivaizdavimą.

Individualaus pokalbio metu vertinimo komisija atsižvelgia į stojančiojo gebėjimą pristatyti savo visuomeniškumą ir jo motyvus, pasirengimą studijuoti Lietuvos karo akademijoje, ryžtą tapti karininku ir tarnauti Tėvynei, požiūrį į karininkų rengimą ir būsimą profesiją, lietuvių kalbos kultūrą ir sklandų minčių dėstymą.

Kiekvienas komisijos narys savarankiškai vertina kandidatus pagal pokalbyje aptariamas temas nuo 0 iki 2,5 balo. Motyvacijos vertinimo komisijos narių įvertinimų vidurkis imamas kaip stojančiojo motyvacinio pokalbio rezultatas. Maksimalus įvertinimas – 10 balų.

Ką kandidatai turi atlikti po motyvacinio pokalbio?

Sėkmingai į komisijos narių klausimus atsakę jaunuoliai turi pasitikrinti sveikatą Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) (www.lamabpo.lt) pateikti prašymą studijuoti Lietuvos karo akademijoje, kurioje studijos finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Kuo išskirtinės studijos Lietuvos karo akademijoje?

LKA yra siūloma:

  • tapti šalies gynybos dalimi;
  • 100 % valstybės finansuojamas studijas;
  • stipendiją ir visas karių socialines garantijas.

Perspektyvos čia – tai:

  • bakalauro diplomas;
  • leitenanto laipsnis;
  • dinamiška karininko karjera šalies ir NATO institucijose.

Studijos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje – tai daugiau, negu jas baigę gali tikėtis karininkai, kurie renkasi sunkiausius gyvenimo taikinius ir patys yra didelės vertės taikiniai kitiems, kuriems charakteris ir lyderystė yra pagrindinis jų kelias. „Mes gerbiame Lietuvos vėliavą – tokią, kokia ji yra. Ir kitos mums nereikia“, – sako Akademijos absolventai.

Norintys tapti Lietuvos karo akademijos kariūnais kviečiami dalyvauti atrankoje: „Jei esi mūsiškis – mes Tavęs ieškome!“