Šios programos tikslas – parengti pedagogus, gebančius atskleisti ir puoselėti  individualius vaiko gebėjimus ir pomėgius, ugdyti jo kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinti žingeidumą. Studijų procese būsimieji pedagogai gilinasi į vaiko raidos teorijas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si metodikas; vysto gebėjimus įžvelgti vaikų individualumą, skirtingumus, poreikius; mokosi diferencijuoti, individualizuoti, integruoti ugdymo/-si procesą;  kurti saugią, mokymąsi skatinančią, ugdomąją aplinką; numatyti ir valdyti udgymo/-si procese reikalingus išteklius bei naudoti šiuolaikiškas mokymo/-si priemones, metodus. Lavindami profesionaliam pedagogui reikalingus gebėjimus, studentai nagrinėja istorinius, filosofinius, psichologinius, tarpkultūrinius ugdymo mokslo aspektus; analizuoja švietimo politikos, darnaus vystymosi, vadybos ir lyderystės teorijas; drauge su dėstytojais ir socialiniais partneriais inicijuoja ir vykdo pedagoginės veiklos tyrimus, projektus, taikydami šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės ir sisteminimo būdus. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos išskirtinumai: glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, įsisavinat tiek teorines, tiek praktines inovacijas; mokymosi proceso perkėlimas į būsimą darbo aplinką (ikimokyklinio ugdymo įstaigas); galimybė lanksčiai derinti studijas prie darbo grafiko, užtikrinant aukštą studentų ir absolventų įsidarbinimo procentą visos šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Dinamišką, įdomų studijų procesą papildo Pedagogikos katedros organizuojami renginiai. Tradicine tapusi, dėstytojams skirta, mokslinė – praktinė konferencija, kurioje gerąja patirtimi dalinasi šalies ir užsienio pedagogai. Katedros studentai kiekvienais metais dalyvauja Menų ir ugdymo fakulteto studentų atstovybės ir dėstytojų rengiamoje tarptautinėje studentų konferencijoje „Idėjų forumas“, kurioje dalinasi savo tiriamosios veiklos rezultatais, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, mainų programose patirtimi. Katedroje taip pat organizuojami tradiciniai studentų renginiai, į kuriuos kviečiami Kauno kolegijos bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, pedagogai drauge su mažaisiais ugdytiniais: kasmet rengiami studentų ir dramos, muzikos, dailės dėstytojų inicijuojami ir atliekami skirtingų žanrų spektakliai, koncertai; Europos kalbų dienai skirti renginiai; studentų inicijuotos ir įgyvendintos projektinės veiklos pristatymai, studentų pagamintų ugdymo/-si priemonių parodos. Vasarai prasidėjus, būsimieji pedagogai savanoriauja Kauno kolegijos organizuojamoje vaikų dienos stovykloje; vykdo socialinius projektus – gerumo akcijas; dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Kadangi studentų iniciatyvų palaikymas yra vienas svarbiausių Pedagogikos katedros veiklos akcentų – kiekvienais metais į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą įstoję pirmakursiai prie darnios bendruomenės prisijungia su naujų renginių idėjomis.

„Pedagoginis darbas nėra lengvas, jis reikalauja nuolatinio asmeninio tobulėjimo, kantrybės, atsakingumo, tačiau tai – ir viena iš nedaugelio profesijų, kasdien dovanojančių teigiamas emocijas, džiugias akimirkas, nuoširdžias šypsenas, komplimentus. Pedagogikos katedroje dirbantys dėstytojai – mokslininkai, praktines kompetencijas tobulinantys stažuodamiesi Lietuvos ir užsienio šalių ugdymo įstaigose, praktikai, kompetentingi savo sričių žinovai bei lyderiaujančių, inovatyvių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai įkvepia ir skatina studentus šioje srityje tapti pačiais geriausiais“, – sako Pedagogikos katedros vadovė Asta Jakimavičienė.

Pagal studijuojančiųjų galimybes ir poreikius, Pedagogikos katedroje siūloma rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą taip pat sudaromos galimybės užsienyje gyvenantiems studentams pasirinkti nuotolines studijas. Nuo 2020 metų rugsėjo Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programoje valstybės finansuojamos vietos bus skiriamos ne tik besirenkantiems nuolatines, tačiau ir ištęstines studijas.

Pedagogines praktikas studentai atlieka lyderiaujančiose, skirtingomis ugdymo metodikomis dirbančiose, šalies ugdymo įstaigose.  Dalies studijoms ir/arba pedagoginei praktikai yra skatinami vykti į partnerines Menų ir ugdymo fakulteto institucijas Švedijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Latvijoje.

 

Smulkesnė informacija apie studijas: https://www.kaunokolegija.lt/studiju-programos/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/

Kilus klausimams, prašome kreiptis: A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas (37 kab.), el.p.: urte.zubkaite@go.kauko.lt, tel. nr.:8 – 37 20 86 04.