Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programa rengia specialistus, kurie geba projektuoti energijos tiekimo ir automatikos sistemas, organizuoti elektros ir automatikos įrenginių montavimą, eksploatavimą ir remontą, supranta, kaip valdomos automatikos sistemos.

Šią studijų programą turėtų rinktis mėgstantys techniką žmonės, kuriems patinka tikslieji mokslai.

Tai tarpkryptinė studijų programa, ugdanti elektros inžinerijos ir elektronikos inžinerijos studijų krypčių specialiuosius gebėjimus, lemiančius ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos studentai mokydamiesi naudojasi modernia įranga: mokytis programuoti ir valdyti automatikos sistemas galima iš esmės atnaujintoje Technologinių procesų automatizavimo laboratorijoje. 

Studijų programos dalykus dėsto patyrę srities specialistai, o keturios praktikos atliekamos pažangiose įmonėse. Greičiausiai todėl šios programos absolventų įsidarbinamumo rodikliai yra itin geri.

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programa yra tarpkryptinė, atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius, apima elektros inžinerijos ir elektronikos inžinerijos krypčių dalykus. Toks derinys labai naudingas šiuolaikiniam elektros inžinieriui, kuris savo darbe neišvengiamai susiduria su sudėtingais elektronikos įtaisais ir jų sistemomis, todėl turi turėti žinių ir įgūdžių, susijusių ne tik su įprastais elektros inžinieriui dalykais, pavyzdžiui, elektros tinklų skaičiavimais ir jų elementų parinkimu, bet privalo gebėti taikyti šiuolaikines procesų stebėjimo ir valdymo technologijas. 

Absolventai dirba elektros inžinieriais  elektros tinklų įmonėse ir įmonėse, eksploatuojančiose, montuojančiose ir remontuojančiose elektros įrenginius ir jų valdymo sistemas bei užsiimančiose technologinių procesų automatizavimu.

Daugiau apie šią ir kitas Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomas studijų programas galite sužinoti ČIA.