Fakultetas vienija per 1,3 tūkst. studentų, doktorantų ir rezidentų.

LSMU Veterinarijos fakultete vykdomos Maisto mokslo programos išskirtinumas yra jos subalansuotume ir atitikime šiuolaikinės rinkos poreikiams. Veiksniai, kurie nulemia jaunų specialistų sėkmę karjeros pradžioje - gebėjimas dirbti kolektyve bei rinkos poreikio išmanymas, kuris leidžia tendencingai ir išradingai pritaikyti žinias naujų maisto žaliavų ir produktų, subalansuotų pagal individualius vartotojų grupių mitybos poreikius, kūrime.

Tuo tikslu Maisto mokslo studijų programoje išskirtinis dėmesys kreipiamas į sveikos mitybos principų ir mitybos ypatumų dietologijoje gilinančių žinių suteikimą būsimiems naujos kartos Maisto mokslo specialistams. Studijuojant laukia daug praktinių užsiėmimų laboratorijose, praktikos pažangiausiose maisto perdirbimo įmonėse Lietuvoje ir užsienyje. Maisto mokslo specialistų poreikis darbo rinkoje visuomet didelis, darbas versle, gamyboje ar moksle – įdomus ir kūrybingas.

Prioritetą teikiantys analitiniam darbui, renkasi Veterinarinės maisto saugos studijas. Nuo šių specialistų kompetencijos, reiklumo sau ir kitiems priklauso visuomenės sveikata.

Specialistai parengiami būti maisto saugos ir kokybės specialistais plačiąja prasme - suprasdami maisto produktų gamybos technologijas jie vykdo maisto žaliavų ir gyvūninių bei negyvūninių maisto produktų saugos ir kokybės kontrolę ir jos vadybą dirbdami Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje bei pažangiose Lietuvos maisto perdirbimo įmonėse ir tarptautinėse institucijose, laboratorijose bei mokslo ir mokymo įstaigose.

LSMU Veterinarijos akademija vienintelė Lietuvoje rengia veterinarijos gydytojus, veterinarijos mokslų magistrus.

Veterinarinė medicina -  viena paklausiausių ir perspektyviausių profesijų pasaulyje, nes profesionali gyvūnų sveikatos apsauga yra sveikesnio viso pasaulio pagrindas. Todėl Veterinarinės medicinos studijos yra skirtos ne tik labai atsakingiems, bet ir nebijantiems iššūkių.

Veterinarijos gydytojo įsidarbinimo galimybės labai plačios.

 

Nuo privačios praktikos iki darbo valstybinės maisto veterinarijos srityje. Veterinarijos gydytojo veiklos sritys - gyvūnų ligų prevencija, maisto saugos kontrolė, pasienio veterinarinė kontrolė, veterinarijos farmacija, studijos veterinarinės medicinos rezidentūroje ar doktorantūroje.

Šiemet Veterinarinės medicinos studijų programai suteiktas išskirtinis įvertinimas – europinė akreditacija, patvirtinanti, jog studijos LSMU Veterinarijos fakultete atitinka aukščiausius veterinarijos studijų kokybės kriterijus, o absolventų diplomai be apribojimų pripažįstami Europoje ir vertinami visame pasaulyje.

Studijos LSMU Veterinarijos fakultete išsiskiria puikiu praktiniu parengimu, daugiakultūre aplinka, plačiu profesinės veiklos lauku, itin geromis įsidarbinimo galimybėmis – ir, žinoma, aktyviu studentišku gyvenimu, kuriame daug visuomeninės, meno, sporto, laisvalaikio veiklos.

Veterinarijos fakulteto studentai pabrėžia, jog veterinarinės medicinos, maisto mokslo ir veterinarinės maisto saugos studijos praturtina asmenybę, suteikia labai daug savirealizacijos galimybių, ugdo empatiją gyvūnams ir žmonėms.