Studijų modulis – studijų programos dalis, kurį sudaro tikslingai integruoti dalykai, siekiant konkrečių studijuojančiojo kompetencijų pasiekimo. Tokiu principu organizuojamų studijų metu yra ugdomi šiandienos darbdavių reikalaujami kūrybiško mąstymo, projektinio darbo ir darbo komandoje įgūdžiai.

Modulinių studijų metu yra nagrinėjamos realios verslo aplinkos problemos ir situacijos, su kuriomis susiduria konkrečios verslo įmonės. Problemomis grįstas mokymas yra vienas iš pagrindinių metodų rengiant specialistus darbo rinkai ir didinant studento įtraukimą į studijų procesą.

2019-aisias įstoję Verslo fakulteto studentai studijuos šias modulines studijų programas: