Įvertinimas suteiktas ištyrus rinkos tendencijas ir verslo poreikius, užsienio investuotojams įvertinus Infotronikos studijų programos atstovų bendradarbiavimo su verslu efektyvumą, programos turinį.

„Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklą suteikiantis pažymėjimas birželio 6 dieną „Baltic Investors Forum 2019“ apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktas Kauno kolegijos direktoriui Pauliui Baltrušaičiui. Jis apdovanojimą perdavė Informatikos katedros vedėjai, Infotronikos studijų programos kūrėjai Dalei Lukšaitei.

Vieni iš perspektyvių studijų elementų yra kokybiškas studijų turinys, darbo rinkos poreikius atitinkančių darbuotojų rengimas. Į studijų programų rengimo ir gerinimo procesą, siekiant kokybės ir realių studentų žinių pritaikomumo, Kauno kolegijos atstovai įtraukia verslo atstovus, kurie nurodo, kokių darbuotojų žinių ir įgūdžių pageidauja. 

Apie studijų programą Infotronika.