Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (pirmasis ir antrasis etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas. Viso pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį iki pat liepos 22 d. 15 val. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

Liepos 26 d. stojantysis galės gauti vieną kvietimą studijuoti universitete ar kolegijoje: valstybės finansuojamoje (vf), valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamoje (vnf) vietoje.

Stojantieji, pirmajame etape nesulaukę kvietimo studijuoti, antrojo etapo metu (nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val.), informacinėje sistemoje galės koreguoti savo pageidavimus arba pildyti naują prašymą.

Papildomas priėmimas vyks nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. Jau turintys pasirašytas sutartis valstybės finansuojamose studijų vietose ar gavę studijų stipendiją, papildomame priėmime prašymus galės teikti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 d. iki 12 val.

Šiemet abiturientams, siekiantiems valstybės finansuojamų studijų universitetuose, mažiausias konkursinis balas – 5,4 balo. Konkursinio balo sandara

Lietuvos sporto universitetas būsimuosius studentus priims į 8 bakalauro studijų programas: Treniravimo sistemas, Pratimus, mitybą ir streso valdymą (nauja), Kūno kultūrą, KineziterapijąFizinį aktyvumą ir visuomenės sveikatą, Fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną (tik anglų k.), Sporto ir turizmo vadybą bei Sportinę rekreaciją ir turizmą (tik anglų k.).

Stojantiesiems į Treniravimo sistemų, Pratimų, mitybos ir streso valdymo, Kūno kultūros, Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos studijų programas vertinami sporto pasiekimai.

Ketinantieji rinktis Kūno kultūros studijų programą (vf vietas) privalo dalyvauti motyvacijos vertinime.

Daugiau informacijos apie studijas LSU: http://www.lsu.lt/priemimas-i-lsu/

Kontaktai pasiteirauti apie studijas LSU
Studijų departamentas
101 kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Tel.
+370 37 302659
El. p. studijos@lsu.lt