Kaip skelbia „Reitingai“, vienas iškalbingiausių šio kriterijaus pokriterijų – nuolatinių studentų užsieniečių, studijuojančių visą kiekvienos pakopos studijų programą, skaičius.

Žurnalas ypatingai įvertino antrosios (magistrantūros) ir trečiosios (doktorantūros) studijų pakopas. „Reitingų“ duomenimis, pagal užsienio studentų skaičių antroje pakopoje tarp Lietuvos universitetų užimame antrą (8,9 proc.), doktorantūros – trečią (14.8 proc.) vietas.

„Iš tiesų užsienio studentų nuošimtis rodo studijų ir diplomo vertę. Mat antrąją pakopą, ir ypač trečiąją, žmonės paprastai renkasi įvertinę studijų kainos ir kokybės santykį, taip pat mokslo lygį“, – rašoma žurnale.

Šiemet šalies universitetai buvo vertinami pagal 6 kriterijus: „Mokslo ir meno/ar sporto veikla bei aukščiausi akademinio personalo pasiekimai“, ‚Alumnų kuriama pridėtinė vertė“, „Studentai ir studijos“, „Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje“, „Esamas ir ateities akademinis personalas“, „Studentų požiūris į savo universitetą“.

Primename, kad LSU galima rinktis 8 bakalauro ir 10 magistrantūros studijų programų, biomedicinos ir edukologijos krypčių doktorantūrą. Taigi būsimieji studentai, kurie ketina įgyti universitetinį bakalauro laipsnį LSU, gali pretenduoti į Treniravimo sistemų, Kūno kultūros, Kineziterapijos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos, Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos (tik anglų k.), Sporto ir turizmo vadybos, Sportinės rekreacijos ir turizmo (tik anglų k.) studijas bei naują studijų programą Pratimai, mityba ir streso valdymas.

Norintiesiems gilinti žinias LSU magistrantūroje siūlome Sporto edukologijos, Treniravimo sistemų, Turizmo ir sporto vadybos, Kūno kultūros, Sporto fiziologijos ir genetikos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos, Taikomosios fizinės veiklos, Kineziterapijos studijų programas ir dvi tarptautines programas anglų kalba – Sportinės veiklos analizė (Sport Performance Analysis) bei Krepšinio treniravimas ir valdymas (International Basketball Coaching and Management).